Het verleden en heden in beeld

Met meer dan 50 pagina's, ruim1500 foto's,ansichten en veel wetenswaardigheden

PICTURE POSTCARDS AND PHOTOGRAPHS OF OEGSTGEEST

We beginnen met de tekst en foto's uit een tijdschrift van 1911

We beginnen onze wandeling bij het groote kerkgebouw der Katholieken. Dit fraaie bouwwerk is in 1901 gesticht en in Gothischen stijl opgetrokken. Hoewel sober gebouwd, maakt het bedehuis door zeer juiste verhoudingen een aangenamen indruk. We zijn thans in het hartje van het oude dorp Oegstgeest en wel in dat deel der gemeente dat men de Kerkbuurt noemt.Oegstgeest is een oud dorp.Reeds in de negende eeuw onzer jaartelling wordt er melding gemaakt van Ostresgeist, later spreekt men van Oestgeest. Deze laatste naam is zeer juist-immers oest betekent oost en het dorp ligt werkelijk aan de oostzijde der geestgronden. In de Oegstgeester Courant stonden begin 2011 een aantal berichten over de spelling van Oegstgeest.

 

 

Al voortwandelende komen we langs de buitenplaats "Duinzicht" waar Bisschop Baron van Wijkerslooth ongeveer 60 jaar geleden een monumentaal woonhuis deed bouwen, welk woonhuis echter nu reeds zeer geruimen tijd ledig en onbewoond staat. Men zegt, dat de kerkvorst bepaald heeft, dat dit huis eene eeuw lang na zijn dood onbewoond moest blijven, doch wij staan allerminst in voor de waarheid van dit "on-dit".Doch hoe het ook zij, het eens zo mooie huis maakt thans een droevigen, verlaten indruk.Op een gedeelte der buitenplaats "Duinzicht" is thans eene R.K. school gebouwd.

 

 

Aan de overzijde van "Duinzicht" lezen we op een landhek den naam Greunerei- d.i. eene inrichting om uit zeewater keukenzout te bereiden. Op eene kaart van 1649 komt de Greunerei reeds voor.Dit huis was gebouwd door een Fransch edelman, den Heer de Mamuchet, en deze had het landhuis zijn naam gegeven naar dien van eene van zijn heerlijkheden in Frankrijk.

 

 

Aan de noordzijde van "Duinzicht" hebben we het Filozofenlaantje en gaan wij dit in, dan komen wij spoedig aan een driesprong, waar we een paar monumentale hekposten met wapenschilden en het opschrift "D'Hooge Boom" zien. Achter het ijzeren hek staat een steenen kolom, die het opschrift draagt: "Daniel Wijttenbach, Civis Bernas." Aldus moet de heugenschap bewaard blijven van den vermaarden Leidschen professor in de klassieke letteren (1746-1820)

 

 

Wij keeren terug naar den straatweg en staan weldra op de Postbrug, die het Oegstgeester kanaal overspant. Deze vaart is een afwateringskanaal van Rijnland en de naam Postbrug herinnert er nog aan den tijd, dat hier de postpaarden der diligences verwisseld werden. Gaan wij de brug over, dan staan wij spoedig voor het hek, dat het Groene kerkje met het daarom liggend kerkhof van de weg afscheidt. Zeer schilderachtig ligt hier dit eenvoudige kerkje, welks zijwanden dicht met klimop zijn begroeid. Het gebouwtje ligt eenigszins op een heuvel en men verhaalt, dat Oegstgeest om deze reden ook wel eens Kerkwerve werd genoemd. Inwendig heeft het kerkje weinig bijzonders. Men vindt er eenige geschilderde glazen met afbeeldingen o.a. van het Huis Endegeest en met de geslachtwapens der familien, die het kasteel bewoonden. Verder treft men er aan een bank met mooi snijwerk, die van 1689 dateert en bestemd was voor den ambachtsheer en zijne familie. Merkwaardig is het mooie houten tongewelf, alsmede een mooie koperen voorlezerslessenaar, bovendien vindt men in 't gebouwtje enkele grafstenen van zeer oude datum. Op den doodenakker om het kerkgebouw heen, trekt onder meer zeer de aandacht de wit marmeren graftombe van Jhr.Mr. D.T.Gevers van Endegeest.

 

 

Wij verlaten het kerkgebouw en keeren terug op onze schreden. Bij de Leidsche Buurt gekomen slaan wij thans links af, om na eene wandeling van een klein half uurtje in de nabijheid van het oude Poelgeest te komen.Aan het einde van eene breede donkere beukenlaan ligt het kasteel, dat nog bijna geheel is gebleven, zoals het in 1630 gebouwd werd. Alleen heeft men aan de achterzijde van het gebouw de uitstekken vervormd tot slanke torentjes. Bovendien zijn de oude kruisramen vervangen door meer moderne vensters. Merkwaardigheden uit lang vervlogen dagen schijnen in Poelgeest niet meer aanwezig te zijn. Van het oude stamslot van de adelijke familie van Poelgeest, is in het tegenwoordige kasteel niets meer te vinden.Van de geschiedenis van het kasteel is slechts weinig bekend. Des te meer echter van de familie der Poelgeesten! Dirk van Poelgeest wordt reeds in 1252 als leenman en gunsteling van graaf Willem II. Langen tijd genoot het aloude geslacht eer en aanzien in Holland. Van 1320 tot 1511 was het geslacht Alkemade in het bezit van Poelgeest. Na 1511 kwam Ysbrand van der Coulster als heer en meester op Poelgeest.Van het kasteel Poelgeest is feitelijk weinig meer te zeggen, dan de namen der geslachten, die er leefden en van de eenlingen, die soms eene geslachtsrij afbraken. Van de mannen die op Poelgeest woonden, moet allereerst genoemd worden Hermanus Boerhaave, die het huis in 1724 kocht en er tot aan zijn dood in 1738 dikwijls en gaarne vertoefde. Een andere beroemde naam blijft met de geschiedenis van Poelgeest verbonden en wel die van Mr. L.C.Luzac, die eenige tijd het land als minister van Binnenlandse zaken diende.  

 

We bekijken hier een kaart uit 1867

Oegstgeest was toen 1695 bunders groot en had 2300 inwoners.

De Openbare Lagere School aan de Terweeweg.

 

Het Hoofd der school Meester(Pa) van Leeuwen,Juffrouw van Heusden,Juffrouw Mazurel,

Juffrouw van Griethuysen,Juffrouw Knijnenburg,Meester Knobbout en Meester Dullemond 

Klik op een van de onderstaande links om de schoolfoto's van uw keuze te bekijken.

 

Voor de Gevers-Deutz kleuterschool van Juffrouw Annie en Juffrouw Nel en de andere scholen,

ga naar schoolfoto's uit Oegstgeest,

 

Met dank aan Paul Soudan voor deze brief van 24 februari 1956/

 

 

 

Tragedie op de school 1945

Schoolfoto's tot 1950

Schoolfoto's vanaf 1950

Schoolfoto's vanaf 1960

maart 2005 ,144 foto's

 

 

De reünie van de Gevers-Deutz-Terweeschool in 2005

 

Van de beste korenaren schiep God eerst de Oegstgeestenaren en daarna

maakte hij van het restant de overige mensen van het land

 

Gemeentehuis en Wilhelminapark Geversstraat en Leidsche Buurt Geversstraat Geschiedenis van Endegeest
Kempenaerstraat Openbaar vervoer in Oegstgeest Gem.diensten,Brandweer en Politie Dorpsstraat
Rhijngeesterstraatweg Buitenlust,De Indische Buurt Bedrijven in Oegstgeest 1 Bedrijven in Oegstgeest 2
Van Griethuysenplein/Oranjebuurt 1 Oranjebuurt 2 Horeca in Oegstgeest 1 Horeca in Oegstgeest 2
Kunst en Cultuur Telefoondienst 1915 Het Oegstgeester Kanaal Winter in Oegstgeest
Straten,Lanen en Parken 1 De Blauwe Tram 1 De Blauwe Tram 2 Bos van Wijckersloot
Straten,Lanen en Parken 2 Kasteel Oud Poelgeest Nieuwe Wijken Protestantse Kerken in Oegstgeest
R.K.Willibrordkerk Oegstgeest Terweeweg Leidsche Straatweg Schoolfoto's uit Oegstgeest
Sport in Oegstgeest Buurt de Grunerie  Oegstgeest Algemeen Schoolfoto's Gevers-Deutz Kleuterschool
Schoolfoto's Julianaschool Tolgabel Nr.3 in de Dorpsstraat    Huize de Olmen  Zendingshuis Oegstgeest
Groeten uit Oegstgeest Toorenveltstraat en omgeving  Bloemen en Zeeheldenbuurt Endegeesterstraatweg
R.K.Willibrordschool Melkboer Maat in de Kempenaerstraat Architect Hendrikus Wilms Willem Hoogerdijk, Mr.Smid in Oegstgeest

 

  Kijk voor nieuwe foto's per 26 januari 2018 op

 

Leuk om te lezen Het testament van Willem Hoogerdijk, Mr.Smid

 

Oegstgeest Nostalgia jaren 1950-1960 rondom de Kempenaerstraat door Willem van Duijvenbode

ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=AZBCytCGF5I

 

 

Uit de Oegstgeester Courant

van woensdag 25 augustus 2004,

klik op het miniatuur voor een vergroting

van foto en tekst

 

 

 

 

Uit de Oegstgeester Courant

van woensdag23 februari 2005,

klik op het miniatuur voor een

vergroting van de tekst

 

Zo af en toe zijn Wim en zijn vrouw Jean in Oegstgeest,

zoals op de 5 mei jaarmarkt in de

 De Kempenaerstraat waar zijn grootvader ooit een

 smidse had. Foto en tekst: Wil van Elk

 

Uit de Oegstgeester Courant

 van woensdag 20 juni 2007,

klik op het miniatuur voor een

vergroting van de tekst

Uit de Oegstgeester Courant

van woensdag 14 november 2007,

klik op het miniatuur voor een

vergroting van de tekst

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Kijk eens op de historische website

 van A.S.C. Ajax .Daar zijn we continu onze lange en rijke geschiedenis in beeld aan het brengen, vooral door oude teamfotos te verzamelen.

Die site is te vinden op www.ajax1892.nl.


 

.

 

Het is 1926, ASC speelt op het hoogste landelijk niveau: de eerste klasse van de KNVB. Het elftal poseert voor de ASC-tribune voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feijenoord.
Staand van links naar rechts: Ad van Welsenes, Hr. van der Dussen (grensrechter) Jopie Brouwer, Jacques Stephanus, Piet Roem, Gé de Ruijter, Henk Vreeken, Hans de Bruijn, Jaap van der Mark; onderste rij: Henk Wamsteker, Aat Blom, en Ro Josson.

 

Kampioenselftal van 1926

 

 

Maandag 15 juni 2009 is het
Digitaal Fotoarchief gelanceerd!

 

Een samenwerkingsverband van drie Oegstgeester fotocollecties: Vereniging Oud Oegstgeest, René de Groot (zoon van de welbekende Oegstgeester fotograaf Loek de Groot) en de Gemeente Oegstgeest.
Een hele klus, waar tientallen mensen belangeloos aan hebben meegewerkt.
 

De Haarlemmer Trekvaart bestaat meer dan 350 jaar,

klik op de Trekschuit voor de

website van Reg van Dommelen

 

OEGSTGEEST      SPECIAAL

De onthulling van de gedenksteen voor

Pieter van Manen

Gevers-Deutz Terweeschool Oegstgeest

Gaf hier zijn leven op 27 juni 1945 ter bescherming

van anderen

 

 Foto's: Henny van Werkhoven en Antoon Koch

Klik op het gemeentevlag  om naar deze speciale pagina te gaan.

 

     

 

 

Wil van Elk is columnist van de Oegstgeester Courant,

hij schrijft met scherpe pen in zijn column Oegstgeestigheid over

 het wel en wee in Oegstgeest.Best leuk om te lezen.

Een columnist moet tegen een stootje kunnen,

dus klik op zijn hoofd om zijn site met columns te bezoeken.

 

 

Bed & Breakfast Henneke

Dorpsstraat 68, 2343 BB Oegstgeest

071- 5152127

Voor boekingen klik op de foto hierboven

 

Het adres om te verblijven en te genieten van

 een echte wandeling door Oegstgeest

 

 

 

Geef u op als lid.

Oegstgeestigheid van  Wil van Elk 1 december 2010

Een onverwacht e-mailtje in je mailbox, ofwel een elektronische brief via het Internet, is soms net flessenpost.

Een elektronisch bericht kan net zo verrassend zijn als dat briefje in een fles.

Ik ontving afgelopen zondag een mailtje van Wim Hoogerdijk,

de kleinzoon van de voormalige smid in de De Kempenaerstraat in Oegstgeest.

Wim woont met zijn vrouw Jean sinds 1971 in het Zeeuwse plaatsje Heinkenszand.

Hij heeft een goed bezochte website over Oegstgeest op het Internet,

kijk maar eens op www.wimhoogerdijk.info/oegstgeest

Hij vertelde in een krantenbericht dat hij als dertienjarige jongeling

op het strand liep en een aangespoelde fles zag liggen.

Hij pakte de fles op en vond een briefje met Engelse tekst.

De afzender Arthur was toevallig op dezelfde dag geboren als Wim,

21 oktober 1940.

Hij heeft tot op de dag van vandaag nog steeds contact met deze man.

Deze flessenpost heeft het leven van Wim behoorlijk beïnvloed,

want toen hij een keer in Engeland op bezoek was,

ontmoette hij op het strand een meisje waar hij nu nog getrouwd mee door het leven gaat.

 Een leuk kerstverhaal dat in Zeeland de krant (PZC) haalde, net als nu in Oegstgeest dus.

 

Ton de Jong was van 1971 tot 2002  chauffeur

op de bus bij de N.Z.H. en Connexxion,

klik op de halte Leidse Buurt om naar zijn blog te gaan.

 

 

Voor stamboomonderzoek kunt u kontakt opnemen

met Josien de Jong

 Zij heeft een verzameling van ruim 250.000 bidprentjes. 

U kunt haar mailen voor informatie.

 

 

 

 

Oegstgeester Courant

 

Oegstgeest.startkabel.nl

 

 

Oegstgeest.jouwpagina.nl

 

 

Oegstgeest.startpagina.nl

 

 

Dit was ooit Oegstgeest, Burgemeester-Terwee-Park en het station, met dank aan Hans den Hollander voor deze fraaie foto's

 

Oegstgeester digitale Fotografie Online''

 

Een website met fraaie foto's van Oegstgeest van

Henneke van Werkhoven

De foto's kunnen ook online verstuurd worden.

 

http://www.boekenvantoen.net

Tweedehands boeken van Zuid-Holland

 

Website De Grunerie Buurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2007 is de Pauluskerk eigendom van de Stichting Pauluskerk Oegstgeest.

 In de kerk is thans het Cultureel Centrum de Paulus gevestigd.

Mogelijkheden over de verhuur zijn te vinden op  www.cultureelcentrumdepaulus.nl

 

 

Klik op het logo voor de website van CORPUS

 

 

 

Bezoek eens een buurgemeente van Oegstgeest, klik op het gemeentewapen van uw keuze

 

           

Leiden

Warmond

Voorhout

Sassenheim

Hillegom

Lisse

 

Geschiedenis

Oegstgeest behoort tot één van de vroegst bewoonde gebieden van het kustgebied. De vroegste sporen van bewoning zijn in 1946 aangetroffen in een uitloper van een strandwal in de Elgeesterpolder, waar in de tweede eeuw na Christus een Bataafse nederzetting gevestigd was.
Het is niet zeker of het grondgebied van Oegstgeest ook hierna constante bewoning heeft gekend. In de negende eeuw stond op de plaats van het huidige Groene Kerkje een volgens de legende door Willibrord gewijd kerkje. De aanwezigheid van dit kerkje en van bezittingen van de Sint-Maartenskerk te Utrecht doen vermoeden dat zich hier een voor die tijd tamelijk dichte bevolking bevond.
Van de elfde tot de veertiende eeuw heeft Oegstgeest een periode van vooruitgang beleefd, die werd onderbroken toen Leiden als stad opkwam. Door belemmering 'van nering en ambacht' en het weren van bebouwing op zekere afstand van Leiden werd Oegstgeest in zijn ontwikkeling gestuit. De ambachtelijkheden Oegstgeest en Poelgeest die al in de tiende eeuw worden genoemd, werden in 1399 verenigd, omdat zij door de achteruitgang van de bevolking hun belasting aan de graaf van Holland niet meer konden voldoen. De grenzen van Oegstgeest liepen tot de negentiende eeuw tot de wallen en singels van Leiden.In de negentiende en twintigste eeuw moest Oegstgeest steeds meer grond afstaan aan de zich snel uitbreidende stad Leiden. Oegstgeest bestond tot het begin van de twintigste eeuw uit verschillende losse kernen: De Kerkbuurt' of het Oude Dorp (bij het Groene Kerkje), de Leidse Buurt, onderverdeeld in de Pen (bij de Beukenhof) en de Punt (bij het kruispunt Rhijngeesterstraatweg/Geversstraat), de Poelgeesterbuurt of de Kwaak (bij kasteel Oud-Poelgeest), de Morsbuurt (geannexeerd door Leiden in 1896) en tot slot de Bazar en de Rijsjes (nu behorende bij Rijnsburg). Tussen deze buurten waren hooguit wat verspreid liggende huizen en boerderijen te vinden. Pas na 1900 ging men de tussenliggende gebieden bebouwen. Eerst het Wilhelminapark, vervolgens het Prins Hendrikpark (rond 1915), het Julianapark, Oranjepark en Emmapark (1920-1950), Buitenlust ofwel de Indische Buurt (1925) en de buurten bij de Grunerie en tussen Emmalaan en Lange Voort (jaren '50). In de jaren zeventig bereikte men het Oegstgeester Kanaal. Daarna verrees Haaswijk en de Morsebel in de jaren 80 en 90. In de eerste jaren van de 21e eeuw is begonnen met de nieuwste wijk Poelgeest, gelegen tussen kasteel Oud-Poelgeest en de Merenwijk van Leiden.

 

Free Guestbook from Bravenet

Free Guestbook from Bravenet

Uw webmaster:Wim Hoogerdijk

Zangvogelstraat 29, 4451CD Heinkenszand, NL

+31(0)113-562763

 

 

 

 

 

Gedichten van Janny Hoogerdijk-Colijn

 

Teunis Willem Hoogerdijk over zijn oorlogservaringen

 

Mijn jeugd in Oegstgeest 1940-1962

 

De website van Micha Hoogerdijk

 


 

 

Deze site is het laatst bewerkt op 4 februari 2018 

Foto's toevoegen aan deze site? Mail de webmaster.Met dank aan: Francisca Kleine, Henny van Werkhoven,Hans Rijnbende,Jan de Swart,Ron Hoek,Peter Leising,Gé Hoogeveen,Fopke Koerten,Sjoerd Postma,Hans Roest,Wil van Elk,Wick Vinkenburg,Jan Verstelle,Carla de Glopper,Vereniging Oud Oegstgeest,Carel Rietveld,Maarten Blind,Wim Beukman,Theo Lidep,Piet Langenberg,Anneke Langenberg,Fred Goeman U.S.A. Nelly Braun uit New-Zealand,Martin en Marian Bank-Kranenburg uit Frankrijk,Antoon Koch,Ben en Tineke Verhoeve,Aert en Joris Lieftinck,Michel Retz,Maarten Hoogerwerf,Ben Verdouw uit Ambarita Indonesië,Bert Driessen,Boekhandel de Kler in Leiden,Gert Röhner,Tom Louwman,Ton de Jong, Hans van der Post, Wim de Winter, Hans Oudendorp uit Spanje, Frans Riphagen, Alie de Ruiter uit Toronto Canada,Anja en Nico Gelderblom de Gunst,Rens Schendelaar, Luuc Verbeek, Reino Rustige,Ben Sanders,Lenie den Haan, Rene de Bruin,Bert Weijermars, Astrid van Gorkom,Aad de Wit, Paul Soudan  e.v.a.