Descendants of Jan Sijmonsz Oude Snoeck

Sixth Generation


39. Cornelis Abrahamsz, Hoogerdijk (Abraham Sijmonsz. Hogerdijk , Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was christened on 24 Jan 1706 in Waarder.

Cornelis married (1) Francina Jans Stolk daughter of Jan Jansz. Stolk and Pietertje Jacobs Edelman (Eleman) on 17 Oct 1734 in Capelle a/d IJssel. Francina was born in Kralingen. She was christened on 19 Jan 1710 in Kralingen. She died on 20 Oct 1738 in Sluipwijk.

They had the following children:

  84 M i Abraham Hoogerdijk was christened on 7 Apr 1737 in Sluipwijk.
  85 M ii Symon Hoogerdijk was christened on 13 Apr 1738 in Sluipwijk. He died on 5 Sep 1764 in Canton China.

Sijmon was bosschieter van beroep. Hij monsterde aan op het VOC schip, kamer Zeeland "Om Huis", als Bosschieter ( ervaren matroos die ook een kanon mocht bedienen) onder kapitein Cornelis Pietersen. Sijmon vertrok van de rede van Vlissingen, fort Rammekens op 27-09-1763 met bestemming Batavia. Aan boord waren 308 personen.198 zeevarenden, 98 soldaten, 6 ambachtslieden en 6 passagiers (2 vrouwelijke slaven inbegrepen)Tot Kaap de Goede Hoop overleden 16 zeevarenden. Aldaar gingen 30 zeevarenden, 32 soldaten en 2 ambachtslieden van boord.Aan boord kwamen 5 zeevarenden en 14 soldaten. De tussenstop duurde van 1 januari 1764 tot 14 februari 1764. Tussen Kaap de Goede Hoop en Batavia overleden nog eens 6 zeevarenden, 5 soldaten en 1 ambachtsman. Op 17 mei 1764 werd Batavia bereikt.


In 1764 komt "Huis Om" aan in Canton, varend voor de Kamer Amsterdam. Op 7 januari 1765 vertrekt het schip vanuit China voor de thuisreis echter zonder Sijmon Hoogerdijk. Via Kaap de Goede Hoop van 1 mei 1765 tot 23 mei 1765 bereikt het schip op 15 september 1765 Texel. Het schip "Huis Om" werd in 1761 gebouwd voor de Kamer van Zeeland op de werf in Zeeland, laadvermogen 1150 ton. In gebruik bij de VOC van 1761 tot 1779.

 

Cornelis married (2) Maria Bakkers on 3 Apr 1740 in Sluipwijk.

62. Willem Hendriksz Ho(o)gersdijk [scrapbook] (Hendrik Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 28 Mar 1728 in Reeuwijk. He died on 8 Apr 1810 in Gouderak.

Willem Hendriksz. was Schepen van Reeuwijk 1766-1768 (ARA Den Haag Reeuwijk inv.nr.11 t/m 15 en SA Rijnstreek, eedboek alle regenten van Reeuwijk 1746-1794), armmeester van Reeuwijk 1760,1768 ( ARA Den Haag Dtb Reeuwijk inv.nr.5)
14.7.1760 Verzoek van de diaconie Reeuwijk met armmeester Willem Hogersdijk aan de heer Simon van Son of hij hun wil vertegenwoordigen in een proces voor het Hof van Holland als verweerders insaake van gevorderde alimentatie door ene Jan van Gaamen met als eischers de diaconie en armmeesters van Boskoop.
Op 7 augustus 1766 laten Willem en Ariaantje voor Schout en Schepenen een testament opmaken,waarin zij opgeven beneden de f.2000.- gegoed te zijn.
Zij vermaken geld en goederen bij overlijden van een van hun beiden aan elkaar en na het overlijden van de langst levende aan Willem's voorkinderen (uit 1e huwelijk) en aan eventuele kinderen uit dit huwelijk.Als voogden worden bij minderjarigheid der kinderen genoemd:Cornelis van Eck,broer van de testatrice,wonende te Streefkerk en Jan de Jong wonende te Reeuwijk en bij eventueel overlijden van een der voornoemde personen Louwris Hendriksz.Hoogerdijk,wonende te Lekkerkerk.
Willem en Ariaantje verhuizen in 1769 naar Stolwijk waarna zij zich op 28 mei 1785 van Stolwijk naat Gouderak verplaatsen.Op 8 april zijn er nog 8 van de 18 kinderen van Willem in leven.
10.4.1767 Willem wordt genoemd als Voogd over de kinderen Bijland ( RA Reeuwijk inv.nr.24 fol.7)

Willem Hendriksz. was Alderman and Caretaker of the poor in Reeuwijk.
Willem and his second wife Ariaantje van Eck made their will before the bailiff and alderman,on the date of the 7th of August 1766,wherin they state that they are good for les than 2000 guilders.
They bequeathed money and property to eachother and at passing away of the longest living partner to Willem's
chidren from his previous marriage and to his future children from this marriage.
When these children should be under age;the guardians would be Cornelis van Eck,brother of the testatrix,living in Streefkerk and Jan de Jong living in Reeuwijk and if one of those two should die:Louwris Hendriksz.Hoogerdijk,living in Lekkerkerk.
Willem and Ariaantje moved in 1769 to Stolwijk,whereafter they moved to Gouderak on the 28th of May 1785.
On the date of the 8th of April 1810,eight of the eighteen children of Willem were alive.

Handtekeningen Willem en Ariaantje onder testament van 1766

 

Willem married (1) Lena Gerrits Vermeul daughter of Gerrit Pieters Vermeul and Hillegard Claasse van Leeuwen on 9 Feb 1755 in Reeuwijk. Lena was born on 27 Feb 1729 in Reeuwijk. She died on 17 Oct 1764 in Reeuwijk.

They had the following children:

  86 i Hoogerdijk was born on 12 Jan 1756 in Reeuwijk. Hoogerdijk died on 12 Jan 1756 in Reeuwijk.
  87 M ii Hendrik Hoogerdijk was born on 6 Mar 1757 in Reeuwijk. He died on 24 Oct 1757 in Reeuwijk.
+ 88 M iii Hendrik Willemsz. Hoogerdijk was born on 9 Apr 1758. He died on 22 Dec 1836.
  89 M iv Gerrit Hoogerdijk was born on 5 Oct 1760 in Reeuwijk. He died on 15 Sep 1761 in Reeuwijk.
  90 M v Gerrit Hoogerdijk was born on 9 Jan 1763 in Reeuwijk. He died on 4 Apr 1787 in Reeuwijk. He was buried on 7 Apr 1787 in Reeuwijk.
  91 M vi Pieter Hoogerdijk was born on 23 Sep 1764 in Reeuwijk. He died on 1 Oct 1765 in Reeuwijk.

Willem married (2) Ariaantje van Eck daughter of Willem Cornelisz. van Eck and Wijntje Abrahams Boelhouder on 10 Mar 1766 in Reeuwijk. Ariaantje was born on 16 Oct 1735 in Stolwijk. She died on 1 Nov 1786 in Gouderak.

They had the following children:

+ 92 M vii Abraham Ho(o)gerdijk was born on 18 Nov 1767. He died on 12 Sep 1840.
  93 F viii Grietje Hoogerdijk was born on 2 Oct 1768 in Reeuwijk. She died on 20 Jun 1771 in Stolwijk.
+ 94 M ix Willem Ho(o)gerdijk was born on 4 Jun 1770. He died on 10 Apr 1819.
  95 F x Weijntje Hoogerdijk was born on 6 Sep 1772 in Stolwijk. She died on 27 Feb 1826 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
        Weijntje married Willem Blijle(e)ven son of Cornelis Gerrits Blijle(e)ven and Aaltje Maartense van Staveren on 25 Oct 1802 in Zwammerdam. Willem was christened on 13 Aug 1769 in Nieuwkoop. He died on 26 Sep 1843 in Middelburg bij Reeuwijk.
+ 96 M xi Jan Ho(o)gerdijk was christened on 24 Apr 1774. He died on 27 Nov 1860.
  97 F xii Grietje Hoogerdijk was born on 17 Dec 1775 in Stolwijk.
        Grietje married Tadik de Wit on 2 Dec 1809 in Boskoop. Tadik was born in Amstelveen.
  98 F xiii Margje Hoogerdijk was born on 21 Sep 1777 in Stolwijk. She died on 2 Jan 1779 in Stolwijk.
  99 F xiv Margje Hoogerdijk was born on 20 Jun 1779 in Stolwijk.
  100 F xv Aletta Hoogerdijk was born on 22 Apr 1781 in Stolwijk. She died on 13 Aug 1781 in Stolwijk.
  101 M xvi Cornelis Hoogerdijk was born on 10 Nov 1782 in Stolwijk. He died on 18 Dec 1783 in Stolwijk.
  102 F xvii Aletta Hoogerdijk was born on 9 Jan 1785 in Stolwijk. She died on 15 Jul 1785 in Gouderak.
  103 F xviii Ariaantje Hoogerdijk was christened on 5 Nov 1786 in Gouderak. She died on 17 Jul 1856 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
        Ariaantje married Gerrit Slobbe son of Arij Slobbe and Maria Ariens van Vliet on 16 Dec 1810 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Gerrit was born in Nieuwerkerk a/d IJssel. He was christened on 8 Nov 1772 in Nieuwerkerk a/d IJssel. He died on 6 Dec 1845 in Nieuwerkerk a/d IJssel.

66. Lauwris Hendriksz. Ho(o)gersdijk (Hendrik Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 12 Jan 1738 in Reeuwijk. He died on 20 Jan 1818 in Reeuwijk.

Testament opgemaakt te Gouda 15 januari 1782,seclusie 4 februari 1808 door Jan Boers Jansz.
28.3.1788 Louwris Hogerdijk wordt aangesteld als Marktschipper en Clapperman ( Dorpsarchief Reeuwijk 001 inv.nr.1, nieuw 34)
Marktschipper: soort overheidsfunctie in dienst van het ambacht. 1 a 2 maal per dag werd het vervoer van personen en goederen verzorgd naar vermoedelijk Gouda. Dit werd streng gecontroleerd. Clapperman: nachtwaker in de wintermaanden.
NB. noot schrijver: Het is niet zeker dat Lauwrens Hendriksz. de aangestelde man is. Het kan namelijk ook zijn neef Lauwrens Pieterrsz. zijn.

Lauwris married Grietje Hendriks van der Vlist daughter of Willem Hendriks van der Vlist and Bastiaantje Flore Burggraaf on 18 Nov 1759 in Reeuwijk. Grietje was born on 28 Oct 1736 in Reeuwijk. She died on 27 Jan 1808 in Stein en Willens.

They had the following children:

  104 F i Margje Hoogerdijk was born on 25 May 1760 in Reeuwijk. She died on 7 May 1761 in Stolwijk.
+ 105 F ii Marrigje Ho(o)gerdijk was born on 13 Sep 1761. She died on 25 May 1790.
  106 F iii Bastiaantje Hoogerdijk was born on 5 Feb 1764 in Lekkerkerk. She died on 16 Mar 1765 in Lekkerkerk.
  107 F iv Bastiaantje Hoogerdijk was born on 16 Mar 1766 in Lekkerkerk. She died on 23 Feb 1826 in Boskoop.
        Bastiaantje married Zeger Jansz. den Ouden son of Jan Zegertsz den Ouden and Maria Voorduin on 15 Mar 1801 in Sluipwijk. Zeger was born on 10 Jun 1764 in Kralingen.
  108 M v Hendrik Hoogerdijk was born on 30 Aug 1767 in Lekkerkerk.
  109 M vi Willem Ho(o)gerdijk was born on 23 Dec 1770 in Reeuwijk. He died on 7 Oct 1786 in Sluipwijk. The cause of death was Verdronken/Drowned. He was buried on 20 Oct 1786 in Sluipwijk.

71. Lauwrens Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk (Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in Reeuwijk. He was christened on 10 Oct 1735 in Reeuwijk. He died in Schoonhoven. He was buried on 9 Dec 1805 in Schoonhoven.

Voogd over de nagelaten kinderen van zijn neef Jan Symons en Trijntje Muijt,genaamd Barbara en Maria.
RA Alphen a/d Rijn nr. 47 folio 125 8.12.1803:
Lourens Hoogendijk, wonende aan te Reeuwijk, draagt over als gift bij donatie inter Vivos aan zijn dochter Willemijntje Hoogendijk, huisvrouw van Adrianus van den Berg, wonende te Reeuwijk, 1/7 deel der Oude Alphense kade, nu in erfpacht bezeten door Gerrit Verhaar en Jurriaan Boekamp, met een jaarlijkse erfpacht van 12 gulden en 18 stuivers.

Getaxeerd op 300 gulden. 28.3.1788 Louwris wordt aangesteld als Marktschipper en Clapperman.Dit kan mogelijk ook zijn neef Lauwrens Hendriksz. zijn.

 

 

Doop Louwris Pietersz Reeuwijk 1734

 

Lauwrens married Lena Pieterse de Pater daughter of Pieter Cornelisz de Pater and Ariaantje Bartha on 21 Aug 1757 in Willige Langerak. Lena was christened on 3 Oct 1734 in Willige Langerak. She died on 10 Dec 1800 in Reeuwijk.

They had the following children:

  110 M i Pieter Hoogerdijk was born on 5 Feb 1758 in Sluipwijk. He died on 28 Jul 1758 in Reeuwijk.
+ 111 M ii Pieter Hoogerdijk was christened on 12 Dec 1759. He died on 16 Jul 1830.
  112 F iii Ariaantje Hoogerdijk was born on 6 Mar 1763 in Sluipwijk. She died on 3 Sep 1816 in Waddinxveen.
        Ariaantje married Pieter Molenaar son of Cornelis Cornelisz. Molenaar and Aagje Cornelis Teeuw(en) on 30 Jan 1790 in Reeuwijk. Pieter was born in Bloemendaal. He was christened on 21 Jan 1759 in Waddinxveen. He died on 12 May 1835 in Waddinxveen.
  113 F iv Geertje Hoogerdijk was born on 4 Sep 1764 in Reeuwijk. She died on 8 Apr 1767 in Reeuwijk.
+ 114 M v Willem Lauwrensz. Ho(o)gerdijk was born on 20 Oct 1765. He died on 27 Apr 1812.
+ 115 F vi Geertje Ho(o)gerdijk was born on 1 Aug 1767. She died on 5 Jan 1817.
  116 F vii Pieternelletje Ho(o)gerdijk was christened on 14 Aug 1768 in Reeuwijk.
        Pieternelletje married Jan van Vliet son of Pieter van Vliet and Adriana de Ridder on 9 Sep 1792 in Reeuwijk. Jan was christened on 9 Jul 1758 in Haastrecht. He died on 21 Jun 1805 in Oudewater.
  117 F viii Willemijntje Ho(o)gerdijk was born on 3 Jul 1774 in Sluipwijk. She died on 21 Dec 1834 in Noord-Waddinxveen.

RA Alphen a/d Rijn nr 49 fol 39 7.10.1807 Willemijntje Hogendijk, huisvrouw van Adrianus van den Berg, wonende tw Waddinxveen verkoopt aan Jan van Rijn 1/7 deel van de Oude Alphense Kade in erfpacht van Gerrit Verhaar en Jurriaan Boekop van de polders Steekt en Rijneveld alhier zij jaarlijks erfpacht van 12 gulden 18 stuivers te betalen aan schout en molenmeesters. Koopsom 500 gulden.
        Willemijntje married Adrianus van den Berg on 27 May 1798 in Reeuwijk. Adrianus was born in Beusichem.

72. Steven Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk (Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 26 Feb 1736 in Reeuwijk. He died on 11 Sep 1808 in Reeuwijk.

Schepen van Reeuwijk 1772,1777-1779,1782-1784,1788-1790,kerkmeester van Reeuwijk 1773,1780 en 1781,Armmeester van Reeuwijk 1771,1775 en 1776.
24.12.1771 Steven en Magteltje Vermeulen maken een langstlevende testament op en benoemen elkaar tot voogd en voogdes over de kinderen bij het overlijden van een van hun beiden. Als een van hen overlijdt dan als voogden Jan Pieters Hogerdijk, broer van de testateur en Willem Vermeulen, broer van de testatrice.Legitieme portie f 6.- en 6 stuivers. Zij geven op beneden de f 2000.- gegoed te zijn. (Oudheidkamer Reeuwijk inv.nr.24 fol.15)
26.11.1772 voldoet zijn omslagplicht over het jaar 1771. f 3.- ( Oudheidkamer Reeuwijk, schout en schepenen Reeuwijk)
1.12.1792 Steven en zijn zoon Nicolaas stellen zich borg voor f 500.- voor Abraham Aldenhooven, korenmolenaar te Berkewoude ( RA Reeuwijk 23 fol.7) ( NB deze Abraham, tr. in 1797 met Geertje, dochter en zus van de borgstellers)
13.12.1806 Opnieuw opmaak van testament. Zij herroepen alle vorige testamenten. Zij benoemen elkaar tot erfgenamen en een legitieme portie van f 50.- aan de kinderen of hun nakomelingen. Dit zijn Geertje Hogersdijk,Klaas Hogersdijk en Marijtje Hogersdijk.Na overlijden van de langstlevende gaan alle goederen,huijs,erve met 300 roeden land daarachter, alsmede 2 morgen land, meestal in gebruik als teelland naar Marijtje Hogersdijk. ( NA Reeuwijk inv 6963 nr.100) Het bedrag dat Klaas ontvangt moet ten gunste van de vermindering van de borg worden gebracht, gestelt door Hendrik van der Graaf.

Steven married Machteldje Claasse Vermeul daughter of Claas Leendertsz Vermeul and Maria Cornelisse Snoey on 12 Apr 1761 in Reeuwijk. Machteldje was christened on 2 Aug 1733 in Reeuwijk. She died on 18 Apr 1812 in Reeuwijk.

They had the following children:

  118 F i Geertje Hoogerdijk was born in Reeuwijk. She was christened on 30 May 1762 in Reeuwijk. She died on 24 Jul 1762 in Reeuwijk.
+ 119 M ii Claas Stevensz. Hoger(s)dijk was christened on 5 Aug 1764. He died on 24 Jan 1813.
  120 M iii Pieter Hoogerdijk was born in Reeuwijk. He was christened on 17 Aug 1766 in Reeuwijk. He died on 10 Aug 1767 in Reeuwijk.
  121 F iv Geertje Ho(o)ger(s)dijk was born in Reeuwijk. She was christened on 5 Jun 1768 in Reeuwijk. She died on 22 Nov 1810 in Reeuwijk.
        Geertje married Abraham Jacobsz van Aldenhoven son of Abraham Jacobsz van Aldenhoven and Wijna Pieterse Potuit on 23 Apr 1797 in Reeuwijk. Abraham was born in Agterbroek. He was christened on 25 Sep 1757 in Berkenwoude. He died on 1 May 1805 in Reeuwijk.
  122 F v Marijtje Hoogerdijk was born in Reeuwijk. She was christened on 25 May 1770 in Reeuwijk. She died on 9 Aug 1770 in Reeuwijk.
  123 F vi Marijtje Hoogerdijk was born in Reeuwijk. She was christened on 15 Mar 1772 in Reeuwijk. She died on 18 Jun 1821 in Gouda.
  124 M vii Pieter Hoogerdijk was born in Reeuwijk. He was christened on 1 Aug 1773 in Reeuwijk. He died on 3 Aug 1773 in Reeuwijk.
  125 viii Hoogerdijk died on 20 Jan 1776 in Reeuwijk.
  126 F ix Aagje Hoogerdijk was born in Reeuwijk. She was christened on 20 Sep 1778 in Reeuwijk. She died on 19 Dec 1778 in Reeuwijk.

73. Jan Pietersz Ho(o)ger(s)dijk (Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 17 Mar 1737 in Reeuwijk. He died on 22 Nov 1814 in Sluipwijk.

Jan werd op 7 maart 1762, 29 maart 1764 en 5 november 1789 voorgedragen om benoemd te worden als kerkmeester van Sluipwijk,doch hij werd niet gekozen.
Tevens was hij Schepen van Sluipwijk 1764-1766, 1768 en 1770 en weesmeester van Sluipwijk in 1763.
In 1763 is hij voogd over een kind van zijn broer Dirk, zijn nichtje Pieternella (ARA Den Haag WA Reeuwijk(Sluipwijk) inv.nr.1)
19.11.1784 Jan wordt genoemd op de lijst van weerbare mannen als zijnde onvermogend. Hij moest voorzien worden vaneen geweer. (SA Rijnstreek Inv. Gem.Sluipwijk nr.58)
11.8.1803 (RA Sluipwijk 36 blz. 15/16) Jan Pietersz. en Anna Jansdr.de Jong maken testament op langslevenden waarin ze opgaven beneden de f 2000,- gegoed te zijn. De langstlevende laat alles na aan Elisabeth Polderman, dochter van wijlen Geertje Janse Hogerdijk en Teunis Polderman.

Jan married Anna Jansse de Jong(h) daughter of Jan Pieters de Jong and Martijntje Huijgen Versloot on 5 Aug 1758 in Sluipwijk. Anna was christened on 9 Dec 1731 in Sluipwijk. She died in 1814.

They had the following children:

  127 F i Martijntje Hoogerdijk was christened on 14 Dec 1760 in Sluipwijk. She died on 27 Nov 1779 in Sluipwijk.
  128 ii Hoogerdijk was born on 30 Apr 1763 in Sluipwijk. Hoogerdijk died on 30 Apr 1763 in Sluipwijk.
  129 M iii Pieter Hoogerdijk was christened on 23 Sep 1764 in Sluipwijk. He died on 29 Nov 1779 in Sluipwijk.
  130 F iv Geertje Hoogerdijk was christened on 16 Nov 1766 in Sluipwijk. She was buried on 4 Jun 1802 in Sluipwijk.
        Geertje married Teunis Cornelis Polderman son of Cornelis Polderman and Lijsje den Duijster on 1 Aug 1788 in Sluipwijk. Teunis was christened on 3 Nov 1759 in Kamerik. He died on 6 Jun 1832 in Sluipwijk.
  131 v Huijg Hoogerdijk was christened on 12 Nov 1769 in Sluipwijk. Huijg died on 29 Dec 1779 in Sluipwijk.
  132 vi Ho(o)ger(s)dijk was born on 2 Aug 1774 in Sluipwijk. Ho(o)ger(s)dijk died on 2 Aug 1774 in Sluipwijk.

74. Dirk Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk (Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 28 Sep 1738 in Reeuwijk. He died on 16 Sep 1808 in Reeuwijk.

19.5.1791 Dirk en Grietje Stuijvers maken een testament op langslevenden waarbij ze opgeven beneden de f 2000,- gegoed te zijn. Dirk benoemt tot zijn erfgenaamen zijn kinderen Pieternella gehuwd met Rokus Blonk en Cornelis, Geertje en Pieter uit de huwelijken met Geertje Jansse Verzaal en Jannigje Jongeneel en de eventuele kinderen te verwekken bij zijn vrouw Grietje Stuijvers, Grietje Stuijvers benoemd Dirk en genoemde voorkinderen en eventueel haar eigen kinderen tot haar eigen erfgenaam. Legitieme portie f 3,- ( RA Reeuwijk inv.nr.24 blz.61, ook ARA Den Haag WA Reeuwijk (Sluipwijk) inv.nr.1)

Dirk married (1) Geertje Jansse van der Zaal (Verzaal) daughter of Jan van der Zaal (Verzaal) and Pieternel Cornelisse Tromp on 12 Dec 1760 in Sluipwijk. Geertje was christened on 29 Mar 1733 in Streefkerk. She died on 15 Apr 1763 in Sluipwijk. She was buried on 22 Apr 1763 in Sluipwijk.

They had the following children:

  133 M i Pieter Ho(o)ger(s)dijk was christened on 1 Dec 1761 in Sluipwijk. He died on 31 Jan 1763 in Sluipwijk.
  134 F ii Pieternelletje Ho(o)ger(s)dijk was christened on 27 Mar 1763.
        Pieternelletje married Rokus Ariensz Blom son of Arien Teunisse Blom and Ariaantje Jans Versaal on 19 Nov 1785 in Sluipwijk. Rokus was christened on 31 Aug 1754 in Streefkerk.

Dirk married (2) Jannetje Cornelisdr Jongeneel daughter of Cornelis Chielen Jongeneel and Sara Pieters Trimp on 2 Dec 1763 in Sluipwijk. Jannetje was christened on 7 Feb 1731 in Nieuwerkerk a/d IJssel. She died on 23 Nov 1784 in Reeuwijk.

They had the following children:

+ 135 M iii Cornelis Dirkz Hoogerdijk was christened on 2 Sep 1764. He died on 30 Sep 1803.
  136 M iv Pieter Hoogerdijk was christened on 4 Aug 1765 in Sluipwijk. He died on 28 Aug in Sluipwijk.
+ 137 F v Geertje Ho(o)ger(s)dijk was christened on 13 Jul 1766. She died on 10 Jun 1838.
+ 138 M vi Pieter Dirksz Hogerdijk was christened on 21 Jan 1768. He died on 17 Sep 1822.
  139 M vii Jan Hoogerdijk was christened on 29 Apr 1770 in Sluipwijk. He died on 12 Aug 1770 in Sluipwijk.
  140 M viii Jan Hoogerdijk was christened on 14 Apr 1771 in Hazerswoude. He was buried on 27 May 1779 in Sluipwijk.
  141 F ix Saartje Hoogerdijk was christened on 21 Nov 1773 in Hazerswoude. She died on 11 Dec 1775 in Stein en Willens.

Dirk married (3) Grietje Stuijvers on 6 May 1787 in Reeuwijk. Grietje died on 13 Aug 1791 in Reeuwijk.

75. Pieter Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk (Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk , Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 6 Aug 1741 in Sluipwijk. He died on 13 Nov 1819 in Wilnis.

1788-1800 Pieter is grondeigenaar en vervener in de veenderij Oudhuizen ( RA Utrecht, register op het kohier van het zegel in de veenderij Oudhuizen 1696-1811).Bij het overlijden van Pieter in 1819 laat hij 3 kinderen en 10 kleinkinderen na.

Pieter married Pleuntje Dingemans Robbe daughter of Dingeman Robbe and Antje Hardingsveld on 6 Jan 1762 in Kralingen. Pleuntje was born in 1741 in Kralingen. She died on 2 Aug 1814 in Wilnis.

They had the following children:

  142 M i Dingenaar Ho(o)gerdijk was christened on 11 May 1766 in Mijdrecht. He died on 11 Oct 1836 in Wilnis.
        Dingenaar married Hilletje Dekker daughter of Hendrik Dekker and Leentje Robbe on 7 Dec 1800 in Wilnis. Hilletje was born in 1765 in Veendam ( bij Wilnis). She died on 13 Jul 1830 in Wilnis.
  143 F ii Geertje Ho(o)gerdijk was christened on 25 Dec 1768 in Wilnis. She died on 29 Mar 1770 in Reeuwijk.
  144 M iii Pieter Ho(o)gerdijk was christened on 23 Dec 1770 in Reeuwijk.

Pieter is jong overleden.
  145 F iv Geertje Ho(o)gerdijk was christened on 27 Feb 1772 in Mijdrecht. She died on 17 Feb 1828 in Wilnis.

Geertje was turfmaakster van beroep.
        Geertje married Jan de Jong on 8 Jan 1790 in Wilnis. Jan was born in 1762 in Nieuweveen. He died on 14 Jul 1839 in Wilnis.

Jan de Jong was schipper.
  146 F v Willemijntje Ho(o)gerdijk was born in Vinkeveen. She was christened on 26 Mar 1773 in Mijdrecht. She died on 17 Dec 1815 in Wilnis.
        Willemijntje married Frans Hoonhout son of Albert Hoonhout and Hilletje Jochems Groenwal on 6 May 1804 in Wilnis. Frans was born in Westveen. He was christened on 10 Nov 1776 in Waverveen. He died on 4 May 1810 in Wilnis. He was buried on 8 May 1810 in Wilnis.
  147 M vi Pieter Hoogerdijk was christened on 22 Sep 1776 in Mijdrecht. He was buried on 23 Nov 1776 in Mijdrecht.
  148 M vii Pieter Ho(o)gerdijk was christened on 23 Mar 1778 in Mijdrecht.

Pieter is jong overleden
  149 M viii Joost Ho(o)gerdijk was christened on 16 Jan 1780 in Mijdrecht. He died on 11 Jul 1843 in Wilnis.

Joost was een werkman
  150 M ix Pieter Ho(o)gerdijk was christened on 16 May 1784 in Wilnis.

Pieter is jong overleden.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index