Descendants of Jan Sijmonsz Oude Snoeck

Fifth Generation


21. Jan Cornelisz. Hoogerdij(c)k (Cornelis Jansz. Ho(o)gerdijk , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born after 1669. He died after 1712.

Op 28 november1704 (SA Rijnstrek inv.nr.10 blz.55 en 59) koopt Jan Cornelisz.uit de nalatenschap van Herman Jacobsz.Groenendijck een mand bonen voor 8 stuivers en een scunningh voor drie stuivers.8 januari 1710 (SA Rijnstreek RA Woerden inv.nr.2378-203) Schout en schepenen van Zegveld en Arnoldus stellen zich borg voor f.83.-.5 die Jan Cornelisz als gebruiker van het land van A.Kamerik verschuldigd is aan hoorngeld en slachting van zijn beesten.Jan Cornelisz. moet op 11 februari 1710 verschijnen voor de pachter van het hoorngeld waar hij moet beloven de schuld op 1 mei 1710 te betalen.
8 januari 1710 (SA Rijnstreek RA Woerden inv.nr.2378-204) A.Kamerik zal wegens wanbetalingen van Jan Cornelisz.aan de Schout van Zegveld een bedrag van f.223.11.- betalen.Voor dit bedrag heeft A.Kamerik borg gestaan.Hij zal de schuld voldoen in twee termijnen,op 1 mei 1710 en 1 october 1710 in f.111.15.8 per keer.
5 augustus 1711 ( SA Rijnstreek RA Woerden inv.nr 2378-235) De huisvrouw van Jan Cornelisz. wortdt door Schout en schepenen onder ede gehoord,omdat zij getuige is geweest van een ruzie met beledigingen en lichamelijk geweld over de koop en verkoop van een partij harken bij en op de trekschuit naar Gouda.
13 januari 1712 (SA Rijnstreek RA Woerden inv.nr. 2378-242)Verbod transport voor de helft van een hofstede met huis,berg en schuur,34 morgen wei,hooi en hennip-land volgens akte Hof van Utrecht op indicatie van Kapittel St.Marie te Utrecht op 7 december 1711 jegens Arnoldus Kamerik met als onderhuurder Jan Cornelisz.
27 november 1712, Jan Cornelisz. blijkt f.500.- schuldig te zijn waarvoor zijn vader zich borg stelt.
18 maart 1713 (SA Rijnstreek RA Woerden inv.nr. 2378-251)Transport door Jan Cornelisz. aan Jasper Huigen te Barwoudswaarder van 6 koeien en 2 pinken voor f.125.15.2.De opbrengst van de verkop gaat voor f.90.13.2 naar de collecteur van het hoorngeld over het jaar 1712 en voor f.35.2.- over het jaar 1713.
1698-1701 (SA Rijnstreek Morgenboeken Groot waterschap Woerden) Jan Cornelisz. staat vermeld in de morgenboeken van de Weijpoortpolder voor een perceel land groot 11 morgen 4 hont land.

Jan married (1) Annetje Aelberts Stolwijck on 1 Mar 1698 in Bodegraven. Annetje was born in Nieuwerkerk.

They had the following children:

  36 F i Marretje Hoogerdij(c)k was born in Bodegraven. She was christened on 1 Jan 1699 in Bodegraven.

Te Zegveld wordt op 28.2.1707 een kindje van Jan Cornelisse Hogendijk begraven.Mogelijk is dit Marretje.

Jan married (2) Maria Groeneveld daughter of Cornelis Jans Groeneveld and Cornelia Leenderts on 23 Oct 1701 in Bodegraven. Maria was christened on 11 Oct 1665 in Bodegraven.

They had the following children:

  37 M ii Cornelis Hoogerdij(c)k was christened on 27 Nov 1701 in Bodegraven.

Hij wordt op 16.3.1728 ( Utrechts Archief NA U1841al akte 93,notaris H. van Dam) als neef genoemd bij opmaak testament van Annigje Cornelis Groeneveld. Zij overlijdt te Utrecht op 27.8.1740 nadat zij in 1740 haar testament aanpaste tgv de Diaconie van de NH Kerk in Utrecht.
  38 F iii Merrichje Hoogerdijk was christened on 13 Feb 1707 in Zegveld.
        Merrichje married Willem Claesz. Verwoerd son of Claes Cornelisse Verwoerd and Helena Cornelisse Stam on 7 Apr 1731 in Bodegraven. Willem was christened on 19 Apr 1711 in Bodegraven.

26. Abraham Sijmonsz. Hogerdijk (Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1674/1675.

Hij woonde in 1706 te Lange Ruige Weide onder Hekendorp

Abraham married Belige Huygen van der Lee on 16 Nov 1704 in Linschoten. Belige was born in Rossum.

Zij woonde in 1704 te Linschoten

Abraham and Belige had the following children:

+ 39 M i Cornelis Abrahamsz, Hoogerdijk was christened on 24 Jan 1706.

27. Anna Ho(o)ger(s)dijk (Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1676/1677. She was buried on 4 May 1735 in Nieuwe Kerk Delft.

Anna en haar echtgenoot Johannes Christoffelszn.Bornat lieten op 5 december 1725 hun dochter Cornelia
dopen in de Oude Kerk te Delft.
Getuigen waren Simon Hoogerdijk en Barta van der Spruit.

Anna married Johannes Christoffelszn. Bornat son of Mr.Cristoffel Bornat and Ariaantje Jans van Werven on 19 Apr 1705 in Capelle a/d IJssel. Johannes was born in 1680. He was buried on 26 May 1735 in Nieuwe Kerk Delft.

Mogelijk geboren te Delft of Nieuwerkerk a/d IJssel

Johannes and Anna had the following children:

  40 F i Cornelia Bornat was christened on 5 Dec 1725 in Delft, in de Oude Kerk.

28. Jan (Johannis)Symonsz. Hogerdijk (Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was christened on 12 Oct 1698 in Sluipwijk. He died on 3 Mar 1772 in Reeuwijk.

Jan married (1) Ariaantje Jacobse Vermeul daughter of Jacob Claesse Vermeul and Aagje Ingens Kool on 16 Feb 1727 in Sluipwijk. Ariaantje was christened on 8 Feb 1696 in Gouda. She died on 18 Feb 1745 in Sluipwijk.

They had the following children:

  41 M i Claas Hoogerdijk was christened on 1 Feb 1728 in Sluipwijk. He died on 1 Apr 1728 in Sluipwijk.
  42 F ii Aagie Hoogerdijk was christened on 28 Nov 1728 in Sluipwijk. She died on 29 Jan 1729 in Sluipwijk.
  43 M iii Symon Hoogerdijk was christened on 1 Jan 1730 in Sluipwijk. He died on 6 Apr 1730 in Sluipwijk.
  44 F iv Aagie Hoogerdijk was christened on 22 Apr 1731 in Sluipwijk. She died on 24 May 1731 in Sluipwijk.
  45 F v Aagie Hoogerdijk was christened on 12 Apr 1733 in Sluipwijk. She died on 23 Apr 1733 in Sluipwijk.
  46 M vi Symon Hoogerdijk was christened on 27 Mar 1735 in Sluipwijk. He died on 25 Apr 1735 in Sluipwijk.

Jan married (2) Annigje Willemse Broer(e) daughter of Willem Broer(e) and Margje Eil on 7 Nov 1745 in Sluipwijk. Annigje was christened on 7 Apr 1713 in Benschop. She died on 1 Aug 1755 in Sluipwijk.

They had the following children:

  47 F vii Adriana Hogerdijk was christened on 2 Jan 1747 in Gouda.
  48 F viii Maria (Marrigje) Hogerdijk was christened on 23 Apr 1748 in Gouda. She died on 9 May in Reeuwijk.
        Maria married Cornelis Bastiaansz Burger son of Bastiaan Cornelsz Burger and Ariaantje Hendriks Gravestijn on 7 Jan 1781 in Sluipwijk. Cornelis was born in Stolwijk. He was christened on 24 Dec 1741 in Stolwijk.

4.5.1791 Cornelis Bast.Burger en Marrigje Janz Hoogerdsdijk echtelieden benoemen elkaar tot erfgename en bij overlijden van een van hen tot voogd/voogden over hun kinderen Steven Hoogersdijk en Hendrik Bastiaan Burger, te Hilligersberg en anders Jacob de Jaager (SA Rijnland Woerden, RA Reeuwijk nr.24 fol.60).
  49 F ix Bernardina Hogerdijk was christened on 19 Oct 1750 in Gouda. She died on 3 Jun 1751 in Sluipwijk.
  50 M x Symon Hogerdijk was christened on 14 May 1752 in Sluipwijk. He died on 28 Mar 1753 in Sluipwijk.

Jan married (3) Trijntje Dirkse Muijt daughter of Dirk Roele Muijt and Barber Pieters van Veen on 14 Jan 1758 in Sluipwijk. Trijntje was christened on 1 Apr 1731 in Moordrecht. She died on 28 May 1782 in Sluipwijk. She was buried on 31 May 1782 in Sluipwijk.

They had the following children:

  51 F xi Barbara Hogerdijk was christened on 5 Nov 1758 in Sluipwijk. She died on 19 Sep 1816 in Oudshoorn.
        Barbara married Frans Hartog son of Pieter Leenderse Hartog and Aagje Pieterse van der Graaf on 1 Jun 1783 in Sluipwijk. Frans was born on 26 Apr 1733 in Oost IJsselmonde. He died on 16 Nov 1811 in Oudshoorn.
  52 xii Hoogerdijk was born in Dec 1759 in Sluipwijk. Hoogerdijk died in Dec 1759 in Sluipwijk.
  53 F xiii Dirkje Hoogerdijk was christened on 28 Sep 1760 in Sluipwijk. She died on 29 Jun 1761 in Sluipwijk.
  54 M xiv Dirk Hoogerdijk was christened on 25 Jul 1762 in Sluipwijk. He died on 28 Nov 1762 in Sluipwijk.
  55 F xv Maria Hogerdijk was christened on 4 Nov 1764 in Sluipwijk. She died on 6 Jun 1807 in Hilligersberg.
        Maria married (1) Jan Jansse Uijthol on 30 Mar 1783 in Zwammerdam. Jan was born in Waarder.
        Maria married (2) Jan Korpershoek on 26 Dec 1790 in Hilligersberg. Jan was born in Overschie.

29. Dirk Symonsz. Hoogerdijk (Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was christened on 25 Dec 1701 in Sluipwijk. He died on 30 Nov 1754 in Sluipwijk.

Dirk married Pleuntje Jacobse Bon daughter of Jacob Leenderse Bon and Lijsbet Claessen Treurniet on 31 Mar 1726 in Sluipwijk. Pleuntje was christened on 4 May 1710 in Bleiswijk. She died on 18 Jun 1779 in Stein & Willens (Sluipwijk).

They had the following children:

  56 F i Lijsbet Hogerdijk was christened on 20 Jun 1728 in Reeuwijk. She died on 15 Feb 1762 in Reeuwijk.
        Lijsbet married Roel Geerlofze van Gent son of Gelof Roele van Gent and Anna Floren Tromp on 21 Apr 1752 in Gouda. Roel was born in Meerkerk. He was christened on 13 Oct 1720 in Meerkerk.

31. Jan Lauwrisz Ho(o)gerdijk (Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 13 Oct 1697 in Reeuwijk. He died on 22 May 1725 in Reeuwijk.

19.2.1734 (CBG Den Haag oudste doopboek Sluipwijk) Bij een akte van Alimentatie wordt van de kinderen Hogerdijk alleen Janna 8 jaar nog genoemd.
Jan woonde 1724 aan de Platteweg ( Kohieren van omslag dorpslasten Schoutambt Sluipwijk 1662-1744 in nrs 19-24)

Jan married Trijntje Dirkse de Jong daughter of Dirk de Jong and Jannigje Overeijnder on 21 Jan 1721 in Sluipwijk. Trijntje was christened on 14 Feb 1697 in Sluipwijk. She died on 17 Feb 1740 in Reeuwijk.

They had the following children:

  57 F i Antje Ho(o)gerdijk was christened on 12 Oct 1721 in Reeuwijk. She died on 25 Jan 1799 in Gouda?. She was buried on 29 Jan 1799 in St.Janskerk Gouda.

Poorter van Gouda 5 aug 1769
        Antje married Teunis Jansse van der Burg or Verburg on 24 Apr 1749 in Sluipwijk.
  58 F ii Maerij Hoogerdijk was christened on 1 Nov 1722 in Reeuwijk. She died on 6 Feb 1730 in Sluipwijk.
  59 M iii Louwris Hoogerdijk was christened on 12 Mar 1724 in Reeuwijk. He died on 13 Jul 1724 in Sluipwijk.
  60 F iv Johanna Hoogerdijk was christened on 27 May 1725 in Reeuwijk. She died on 26 Dec 1759 in Reeuwijk.

Johanna had twee buitenechtelijke kinderen
        Johanna married Johannes Jacobus Emond on 22 Nov 1749 in Reeuwijk. Johannes died on 29 May 1776 in Reeuwijk.

33. Hendrik Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk (Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 10 Jun 1703 in Reeuwijk. He died on 31 Mar 1775 in Sluipwijk. He was buried on 3 Apr 1775 in Sluipwijk.

1731 Hendrik betaalt f 1.7.- als eigenaar en bewoner van een huis aan de Reeuwijkse brug. De huurwaarde is vastgesteld op f 16.- (Verpondingen huizen en gebouwen, Oudheidkamer Reeuwijk)
Hendrik betaalt in 1734 f 1.7.- belasting over een huijs aan het ambacht Reeuwijk (SA Rijnstreek, gaarboek verpondingen Reeuwijk inv.nr. 60)
1.3.1749 Pieter Ariensz Bloed, bejaarde jongman legateerd aan zijn goede vriend Hendrik Lauwrisse Hogersdijk en zijne huisvrouw Grietje Willemse de Jong te samen of de langstlevende een somma van f 170.- en al zijne goederen. Uit te betalen binnen 10 weken na zijn overlijden.
Bij hun vooroverlijden gaat de legaat over naar hun nakomelingen. ( NA Reeuwijk inv. 6957 nr.49 ).
Op 7.12.1754 komt het tot een verdeling door de erfgenamen zonder dat Hendrik daarin meedeelt.
1.12.1751 Hendrik wordt genoemd als excecuteur tijdens de opmaak van een testament voor het echtpaar Verbeek/van Dijk (NA Reeuwijk 6957 nr. 110)
Het echtpaar Hogerdijk / de Jong woonde 1731-1752 aan de 's-Gravenbroekseweg. In 1767 aan de Platteweg.
President schepen ( plaatsvervangend schout ) van Reeuwijk 1754, schepen aldaar 1734-1736, 1738-1740, 1743-1745, 1748-1750, 1753-1755, 1757-1759 (ARA Den Haag RA Reeuwijk inv.nrs. 11 t/m/ 15, SA Rijnstreek, eedboek alle regenten van Reeuwijk 1746-1794) Armmeester, diaken van Reeuwijk 1747 (ARA Den Haag Dtb gaarder Reeuwijk inv.nr.1-2)

Aanstelling schepen Hendrik Lourisz Hogersdijk in 1744

 

Hendrik married (1) Grietje Willemse de Jong daughter of Willem Pieters de Jong and Geertje IJsbrands Prins on 14 Jan 1725 in Reeuwijk. Grietje was born on 27 Sep 1699 in Reeuwijk. She died on 4 Apr 1767 in Reeuwijk.

They had the following children:

  61 F i Annigje Hoogerdijk was born on 24 Mar 1726 in Reeuwijk. She died on 13 Apr 1727 in Reeuwijk.
+ 62 M ii Willem Hendriksz Ho(o)gersdijk was born on 28 Mar 1728. He died on 8 Apr 1810.
  63 F iii Antje Ho(o)ger(s)dijk was born on 25 Mar 1731 in Reeuwijk. She died on 1 May 1792 in Sluipwijk. She was buried on 4 May in Sluipwijk.
        Antje married Pieter Joosten Ha(a)gen son of Joost Bastiaansz. Ha(a)gen and Jannigje Huigen Versloot on 10 Jun 1753 in Reeuwijk. Pieter was born in Zwammerdam. He died on 11 Mar 1799 in Reeuwijk.
  64 M iv Louwris Hoogerdijk was born on 6 Jun 1734 in Reeuwijk. He died on 19 Jun 1734 in Reeuwijk.
  65 M v Louwris Hoogerdijk was born on 12 Feb 1736 in Reeuwijk. He died on 17 Mar 1736 in Reeuwijk.
+ 66 M vi Lauwris Hendriksz. Ho(o)gersdijk was born on 12 Jan 1738. He died on 20 Jan 1818.

Hendrik married (2) Maartje Jans Broekhuijzen daughter of Jan Symonse Broekhuijzen and Lena Jans Ouwerkerk on 1 Oct 1767 in Sluipwijk. Maartje was born on 18 Aug 1709 in Berkel. She was christened in Bergschenhoek. She died on 29 Mar 1788 in Reeuwijk.

34. Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk (Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k , Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 8 Nov 1705 in Reeuwijk. He died on 13 Mar 1778 in Sluipwijk. He was buried on 20 Mar 1778 in Sluipwijk.

De erfgenamen van Lauwrens Jansz.Ho(o)gerdijk , Maria Pieters Vermeulen,weduwe, Wouter Lodewijks Hartijze gehuwd met Annetje Louris Hoogerdijck, Jacob Classe Verduijn gehuwd met de weduwe van Jan Lauris Hoogerdijck en Hendrik Louris Hoogerdijck transporteren 26 mei 1730 aan en ten behoeve van Pieter Lauwris Ho(o)gerdijk voor 7/8 deel ( weduwe de helft, kinderen 1/8 deel, Pieter als erfgenaam had al recht op 1/8 deel ) een voorhuis, schuur en erf groot 10 roeden gelegen in het blok Schravenbrouck.
Zijn moeder mag op zijn kosten in een deel van het huis blijven wonen. (ARA Den Haag RA Reeuwijk inv.nr. 11 fol 26)
1731 Pieter betaalt 1.7.- als eigenaar en bewoner van een huis aan de Reeuwijkse brug. De huurwaarde is vastgesteld op f 16.- (Verponding huizen en gebouwen 1731. Oudheidkamer Reeuwijk)
Pieter betaalt in 1734 evenals zijn broer Hendrik aan het ambacht Reeuwijk 1.7.- belasting over een huijs (SA Rijnstreek, gaarboek verpondingen Reeuwijk inv.nr.60). Pieter woont 1731-1744 aan de 's-Gravenbroekseweg.

Pieter married (1) Maria Korse de Bruin daughter of Kors Gerrits de Bruin and Stijntje Harmans Brons on 25 Mar 1725 in Sluipwijk. Maria was christened on 3 Feb 1702 in Sluipwijk. She died on 19 Nov 1733 in Reeuwijk.

They had the following children:

  67 M i Louwris Hoogerdijk was born on 6 May 1728 in Sluipwijk. He died on 12 Aug 1728 in Sluipwijk.
  68 F ii Marijtje Ho(o)ger(s)dijk was born on 22 May 1729 in Reeuwijk. She died on 14 Apr 1767 in Sluipwijk.

Zij ontving van haar toen reeds overleden grootvader Kors Gerrits de Bruin in 1753 een erfenis van f.252.-.
        Marijtje married Jilles Jansz. Stekelenburg son of Jan Jelisse Stekelenburg and Helena van de Burgwal on 19 Jan 1753 in Sluipwijk. Jilles was christened on 7 Jul 1715 in Schalkwijk. He died in 1766.
  69 M iii Kors Hoogerdijk was born in Reeuwijk. He was christened on 10 Sep 1730 in Reeuwijk. He died on 27 Sep 1730 in Reeuwijk.
  70 M iv Arij Hoogerdijk was born in Reeuwijk. He was christened on 28 Dec 1732 in Reeuwijk. He died on 16 Feb 1733 in Reeuwijk.

Pieter married (2) Geertje Stevense Matse daughter of Steven Cornelis Matse and Jannigje Pieters Vermeul on 17 Jan 1734 in Sluipwijk. Geertje was born on 8 Mar 1711 in Sluipwijk. She died on 15 Oct 1783 in Sluipwijk.

They had the following children:

+ 71 M v Lauwrens Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk was christened on 10 Oct 1735. He was buried on 9 Dec 1805.
+ 72 M vi Steven Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk was born on 26 Feb 1736. He died on 11 Sep 1808.
+ 73 M vii Jan Pietersz Ho(o)ger(s)dijk was born on 17 Mar 1737. He died on 22 Nov 1814.
+ 74 M viii Dirk Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk was born on 28 Sep 1738. He died on 16 Sep 1808.
+ 75 M ix Pieter Pietersz. Ho(o)ger(s)dijk was born on 6 Aug 1741. He died on 13 Nov 1819.
  76 M x Willem Hoogerdijk was born on 21 Jun 1744 in Reeuwijk. He died on 4 Apr 1745 in Sluipwijk.
  77 F xi Jannetje Pieters Ho(o)ger(s)dijk was born on 31 Oct 1745 in Reeuwijk. She died on 4 Sep 1816 in Sluipwijk.

7.4.1792 Jannetje enhaar man laten testament langstlevenden opmaken en benoemen elkaar en eventuele kinderen tot erfgenaam. Zij geven op beneden de f 2000,- gegoed te zijn. Als voogden van de kinderen worden genoemd Jan Pieters Hogersdijk, broer van de tetatrice en Cornelis Uijttenbroek, broer van de testateur. Legitieme porte f 3,- per kind. ( RA Reeuwijk inv. nr 24 fol 65) Dirk Uijttenbroek betaalde in 1807 voor het huis A344 een huishuur van f 28,- aan de gem.Reeuwijk ( SA Rijnstreek OA Sluipwijk inv.nr 44)
        Jannetje married Dirk Uijtenbroek son of Frans Willems Uijtenbroek and Margie Visser on 19 Jul 1766 in Sluipwijk. Dirk was christened on 6 Nov 1740 in Stolwijk. He was buried on 5 Dec 1808 in Sluipwijk.
  78 F xii Syna Hoogerdijk was born in 1747. She died on 30 Apr 1747 in Sluipwijk.
  79 F xiii Syna Hoogerdijk was born on 7 Jun 1748 in Sluipwijk. She died on 25 Jun 1748 in Sluipwijk.
  80 F xiv Syna Hoogerdijk was born on 30 Mar 1750 in Sluipwijk. She died on 12 Jan 1814 in Sluipwijk.
  81 xv Baby Hoogerdijk was born on 10 Dec 1752 in Sluipwijk. Baby died on 10 Dec 1752 in Sluipwijk.
  82 F xvi Eagje Hoogerdijk was born on 24 Mar 1754 in Sluipwijk. She was buried on 4 Oct 1777 in Sluipwijk.
  83 F xvii Willemijntje Hoogerdijk was born on 17 Apr 1757 in Sluipwijk. She died on 16 Jul 1757 in Sluipwijk.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index