Descendants of Jan Sijmonsz Oude Snoeck

Fourth Generation


12. Cornelis Jansz. Ho(o)gerdijk (Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1645 in Sluipwijk. He died on 7 Nov 1727 in Bodegraven. He was buried on 11 Nov 1727 in Bodegraven.

Op 2 juni 1678 ( GA Gouda NA inv.nr.474 fol. II 238) legt Cornelis Jansz een schuldbekentenis af. Op 15 april 1689 ( GA Gouda NA inv.nr. 370 fol. I 280 ) wordt Cornelis Jansz. vermeld wegens transport van goederen. Hij woonde in 1680 ( GA Gouda kohier gemaal 1680) te Reeuwijk met vrouw en 2 kinderen tussen 4 en 10 jaar. kinderen onder de 4 jaar werden niet vermeld.
Opgenomen in het lidmatenregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk (1676-1700) van Reeuwijk.
Op 16 mei 1694 (SA Rijnstreek NA Woerden inv.nr. 8571-7) huurt Cornelis van Jan Schrieck voor 8 jaren 18 morgen 2 hontl and met een hofstede, berg en schuur met bepotinge en beplantinge in de polder Weijpoort onder Bodegraven voor f 116.- per jaar.
Op 27 Nov 1712 (SA Rijnstreek NA Woerden inv.nr. 8569-133) staat Cornelis borg voor zijn zoon Jan in een conflict over verschuldigde gelden aan Albertus Camerik over de pacht van een hofstede in Zegvelderbroek. Er moet f 500.- betaald worden. Jan Cornelisz. moet binnen 3 a 4 weken f 200.- betalen.
Op St.Jacob 1713 f 100.- en op Allerheiligen van datzelfde jaar nog eens f 200.-.
Tussen 1696-1701 en 1702-1708 (SA Rijnstreek morgenboeken Groot Waterschap Woerden) is Cornelisz Janz. vermeld als bruijker van een perceel land, groot 11 morgen en 4 hont, in de Weijpoortpolder.

Cornelis married (1) Marijtie Jans.

They had the following children:

+ 21 M i Jan Cornelisz. Hoogerdij(c)k was born after 1669. He died after 1712.

Cornelis married (2) Aertien Louris daughter of Lourens Pietersz and Grietje Teunis on 2 Jun 1675 in Reeuwijk. Aertien was christened on 10 Feb 1642 in Loenen a/d Vecht.

They had the following children:

  22 M ii Louris Cornelisz Ho(o)gerdijk was christened on 29 Mar 1676 in Reeuwijk. He died on 1 Nov 1734 in Gouda.
       

Louris married Catharina Wijnties on 8 Apr 1731 in Bodegraven.

( Vonnissenkamerboek politiemeesters Gouda 1731-1735 ac2 invnr. 311 23.9.1735)
Eiser Willem de Bij eist f 22.- wegens leverantie van haring en zoutvis van Catrijn Wijntges, wed. van Lourens Hogendijk.

Vonnis:Gedaagd moet f 20.- betalen, te voldoen met een gulden per week.

  23 M iii Dirck Ho(o)gerdijk was christened on 1 May 1678 in Reeuwijk.

Cornelis married (3) Teuntje Klaasdr. on 16 May 1699 in Bodegraven. Teuntje died on 27 Sep 1727 in Bodegraven. She was buried on 1 Oct 1727 in Bodegraven.

In 1699 weduwe van Evert Jan Haas,zij woonde in 1699 te Breukelen

14. Thomas Jansz Hoogerdijk (Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1650. He died on 7 Jun 1734 in Sluipwijk.

In het lidmatenregister van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Reeuwijk staat vermeld dat hij vertrokken is naar Sluipwijk maar dat hij in mei 1697 opnieuw naar Reeuwijk komt. In 1712 woont het echtpaar in West Ravenburg. In 1708 en 1715-1719 te Ravensberg (Omslag dorpslasten Sluipwijk)

Thomas married Merrigje Jansdr. van der Schroef daughter of Jan Otten van der Schroef on 6 May 1691 in Reeuwijk. Merrigje died on 1 May 1730 in Sluipwijk.

They had the following children:

  24 F i Syna Hoogerdijk was christened on 17 Feb 1692 in Sluipwijk.
  25 M ii Dirk Hoogerdijk was christened on 22 Apr 1696 in Sluipwijk. He died on 5 Oct 1769 in Sluipwijk.

16. Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k (Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born on 1 Dec 1652 in Sluipwijk. He died on 30 Jul 1728 in Sluipwijk.

8.8.1680 Sijmon op belijdenis aangenomen in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Reeuwijk. Hij trok op 27 april 1683 naar Sluipwijk.
In 1680 (GA Gouda kohier gemaal 1680 inv.nr.2324) wordt hij genoemd met vrouw en twee kinderen jonger dan 10 jaar, kinderen jonger dan 4 jaar worden niet genoemd. Sijmon en echtgenotes woonde 1684-1710 aan de Ree.
nov. 1696 (RA Reeuwijk nr.6 blz.194) Sijmon Jansse Hoogersdijk laat akte van uitkoop opmaken als weduwnaar van Cornelia Abrahams.Hij heeft bij haar 2 weeskinderen Abraham, oud omtrent 21 jaren en Annetje omtrent 19 jaren.Jan Cornelisz Hoogerdijk is voogd over deze kinderen. Sijmon Jansz kan vrijelijk over de nagelaten boedel van Cornelia beschikken. De opvoeding van de kinderen komt voor zijn rekening tot de leeftijd van 25 jaar of eerder huwelijk van een van hen.Daarna zal een somma van f 13.-worden uitgekeerd. Sijmon beloofd voorts hen een handwek te laten leren zodat ze door de wereld heen geraken.
Symon Jansz.Ho(o)gerdijk was kerkmeester van Sluipwijk in 1711 en 1712.

Sijmon married (1) Cornelia Abrahams about 1679 in Sluipwijk?.

They had the following children:

+ 26 M i Abraham Sijmonsz. Hogerdijk was born in 1674/1675.
+ 27 F ii Anna Ho(o)ger(s)dijk was born in 1676/1677. She was buried on 4 May 1735.

Sijmon married (2) Baartie Claas Spruijt on 3 Feb 1697 in Sluipwijk. Baartie died on 15 Jun 1743 in Sluipwijk.

They had the following children:

+ 28 M iii Jan (Johannis)Symonsz. Hogerdijk was christened on 12 Oct 1698. He died on 3 Mar 1772.
+ 29 M iv Dirk Symonsz. Hoogerdijk was christened on 25 Dec 1701. He died on 30 Nov 1754.

20. Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k (Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k , Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1662 in Sluipwijk. He died on 3 Jul 1713 in Reeuwijk. He was buried on 8 Jul 1713 in Reeuwijk.

1692 en 1696 Volgens het morgenboek van de polder Reeuwijk was Lauwrens als eigenaar en bruijker omslagplichtig voor 1 morgen 4 1/2 hont land. (Oud Archief Hoogheemraadschap Rijnland Leiden inv.nr. 6393 en 6394 e)

Trouwinschrijving Lauwrens Jansz Hoogerdijck en Marrigje Pieters Vermeulen 1695 Reeuwijk

Aangifte overlijden Lauwrens Jansz Hoogerdijck 1713 Reeuwijk

 

 

Lauwrens married Marrigje Pieters Vermeulen daughter of Pieter Claesse Vermeul and Annetje Hendriks on 13 Feb 1695 in Reeuwijk. Marrigje was born on 6 Sep 1667 in Sluipwijk. She was christened on 13 Sep 1667 in Gouda. She died on 29 Apr 1742 in Sluipwijk.

They had the following children:

  30 F i Annetje Lauwris Hoogerdij(c)k was born on 11 Sep 1695 in Reeuwijk. She died on 11 Apr 1761 in Gouda. She was buried in St.Janskerk Gouda.
        Annetje married Wouter Lodewijks Hartijser son of Lodewijk Arienssen Hartijser and Geertje Wouters de Groot on 28 Nov 1717 in Reeuwijk. Wouter was born about 1694 in Bleiswijk?. He died after 1760.
+ 31 M ii Jan Lauwrisz Ho(o)gerdijk was born on 13 Oct 1697. He died on 22 May 1725.
  32 M iii Hendrik Hoogerdijk was born on 13 Mar 1701 in Reeuwijk. He died on 28 Jan 1703 in Reeuwijk.
+ 33 M iv Hendrik Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk was born on 10 Jun 1703. He died on 31 Mar 1775.
+ 34 M v Pieter Lauwrisz Ho(o)ger(s)dijk was born on 8 Nov 1705. He died on 13 Mar 1778.
  35 F vi Syna Ho(o)gerdijk was born on 16 Dec 1708. She died on 10 Oct 1716 in Reeuwijk.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index