Descendants of Jan Sijmonsz Oude Snoeck

Third Generation


9. Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k (Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck , Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1620. He died on 25 Feb 1697 in Reeuwijk.

Veehouder, mogelijk scheepmaker

5 december 1652 (Groenehart Archieven,protocollen Alphen 1652-1655 inv 16 blz 25) Jan Cornelisz te Sluipwijk is 136 gulden schuldig aan Matheus Stevenz van Heijningen wegens de koop van een nieuw zeil.
5 december 1652 (Groenehart Archieven, protocollen Alphen 1652-1655 inv 16 blz 24v) Jan Cornelis te Sluipwijk is schuldig aan Gillis Cornelisz Swaen, scheepmaker te Alphen, aan de lange zijde onder de jurisdictie van Aarlanderveen, een bedrag van 575 gulden wegens koop van een eikerscheepje.
Op 8 augustus 1660 (ARA Den Haag RA Reeuwijk inv.nr.7) koopt Jan met geleend geld van de Wisselbank te Rotterdam (met procuratie door dezelfde bank notariele akte Gouda 1659) een huis en land van Pieter Willemd de Goede aan de Schravenbrouckerdijck te Reeuwijk. Op 24 november 1680 doet Jan samen met zijn dochter Maria belijdenis te Reeuwijk.
30 juni 1662 (Groenehart Archieven protocollen Alphen 1659-1662 inv 18 blz 176) Jan Cornelis Hogerdijck voor zichzelf en met procuratie van Hendrik Jacobus Kluijt zijn zwager, wonend in Benthuizen, getrouwd met Geergen Cornelisdr, procuratie voor schout van Reeuwijk d.d. 30.4.1662, mede Barebt Jacobsz Vroom als oom en bloedvoogd van de kinderen van Cornelis Jacobsz Vroom en Annitgen Cornelisdr Hoogerdijck, kinderen en kindskinderen van Cornelis Jansz Hogerdijck en Maritgen Louwerisdr, verkoopt aan Dirck Trist, brouwer te Gouda en Piter Trist, mediscg doctor, broers een huis en een erf in de Steekt tussen Hoge Rijndijk en Rijn, belend ten oosten de kopers, ten westen Jacob Corsz. Koopsom 800 gulden. Gesteld garantie door Jan Cornelisz zijn huis en erf aan de Hogebrug van Reeuwijk, belend ten oosten Jan Sijmonz Verhoef, ten westen en zuiden Claes Cornelisz, ten Noorden "Dijk" vervolg a fol 177 30.6.1662 de voornoemde procuratie.
In 180 (GA Gouda kohier gemaal 1680)genoemd met vrouw en 3 kinderen van 10 jaar en ouder.
In het 2e kwaar van de 17e eeuw was hij eigenaar en "bruijker" omslagplichtig voor 2 morgen 21/2 hond, in 1684 3 morgen 4 1/2 hond, in 1692 4 morgen 1/2 hond (Oud archief Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden inv.nr.6394) Het echtpaar woonde 1680-1695 aan de Hoogebrugge te Sluipwijk.
31.5.1701 In naam van curator schout Vincent van Eijck verkopen de schepenen van Reeuwijk huis, schuur en land gelegen aan het Schravenbroeck onder Reeuwijk van Sijntje Thomas Tiddij, in leven vrouw van Jan Cornelisz.Hoogerdijck, ten behoeve van de erfgename aan Jan Claesz. van Eijck voor de som van f 200.- Het bedrag is reeds betaald (Recht.Archief Reeuwijk nr.10 blz.44 ARA Gv)

Trouwinschrijving Jan Cornelisz en Sijntgen Thomasdr Alphen aan de Rijn 1643

 

.

Jan married Sijntgen Thomasdr Tiddij daughter of Thomas Dirksz. Tiddij on 17 May 1643 in Zwammerdam. Sijntgen died on 21 Jan 1701 in Reeuwijk.

They had the following children:

+ 12 M i Cornelis Jansz. Ho(o)gerdijk was born in 1645. He died on 7 Nov 1727.
  13 F ii Maria Jans Hoogerdij(c)k was born on 11 Oct 1648 in Sluipwijk. She died on 19 Dec 1723 in Reeuwijk.
        Maria married Jan Pietersz van Beijeren.
+ 14 M iii Thomas Jansz Hoogerdijk was born in 1650. He died on 7 Jun 1734.
  15 F iv Annetgen Jans Ho(o)gerdij(c)k was christened on 29 Apr 1650 in Sluipwijk.

Getuige bij de doop was Neeltgen Jans
+ 16 M v Sijmon Jansz. Hoogerdij(c)k was born on 1 Dec 1652. He died on 30 Jul 1728.
  17 F vi Grietje Jansse Hoogerdij(c)k was born in 1657. She died in Apr 1724 in Reeuwijk.

Belijdenis Grietje: NDG kerk Reeuwijk op 18 april 1683. Bij aangifte van haar overlijden op 1 mei 1724 moest er f 3.- belasting betaald worden.
        Grietje married Pieter Leendertse Blom on 27 Apr 1692 in Reeuwijk. Pieter died on 19 Jul 1706 in Reeuwijk.
  18 F vii Margie Jans Hoogerdij(c)k was born in 1659. She died on 6 Apr 1739 in Reeuwijk.

Belijdenis en lidmaat van Reeuwijk met attestatie van Kamerik 27.6.1683
        Margie married Pieter Jansz van Dijk son of Jan Pancken van Dijk and Niesje Joosten on 7 Dec 1692 in Reeuwijk. Pieter was christened on 1 Apr 1663 in Oudewater. He died on 6 Apr 1726 in Sluipwijk.
  19 M viii Pieter Janz Ho(o)gerdijk was born in 1660. He died on 19 Nov 1710 in Rotterdam.

Pieter was koopman in Rotterdam, woonde in 1685 aan de Steiger en in 1710 aan de Stinksloot
        Pieter married Jannetje Engelen Droog(h) daughter of Engel Willemsz Droog and Machteltje Willems Hoogeboren on 4 Mar 1685 in Rotterdam. Jannetje was born in Rotterdam. She died in 1709. She was buried on 16 Aug 1709 in Rotterdam.

Zij woonde in 1685 in Rotterdam achter de Nieuwe Kerk
+ 20 M ix Lauwrens Jansz. Hoogerdij(c)k was born in 1662. He died on 3 Jul 1713.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index