Descendants of Jan Sijmonsz Oude Snoeck

First Generation


1. Jan Sijmonsz Oude Snoeck was born in 1550/1555. He died before 1619.

8.11.1594 Dirck Henricxsz voor zichzelf en als voogd van zijn zuster Swaentgen, verkoopt aan de Oude Jan Sijmonsz, wonend te Zwammerdam, een huisje en erfje, afkomstig van hun overleden vader Henrick Dircxsz, waar Jan Sijmonsz voornoemd nu in woont, strekkend van de straat tot "achter in de sloot",belend ten oosten Ghijsbert Stoffelsz, kuiper en ten westen Louris Cornelisz. ( Groen Hart archieven R.A. Zwammerdam 15a blz..59 )
18.5.1610 Jan Sijmonsz "Oude Snoeck" woont in Zwammerdam naast het boomgaardje van Gijsbert Stoffelesz strekkend van de straat tot in de wijk. Aan de andere kant naast Gijsbert Stoffelsz woont Cornelis Dirck Pietersz (Groene Hart archieven R.A. Zwammerdam inv.nr. 16 blz 45v )

Jan married Annitgen.

They had the following children:

+ 2 M i Sijmon Jansz Jonge Snoeck Hogerdijck was born in 1584/1585. He died in 1647.
  3 F ii Grietgen Jansdr was born in 1585.

1.12.1638 Grietgen Jansdr, weduwe van Arien Ariensz, schrijnwerker, voor zichzelf en als moeder en voogdes van Annetgen Ariensdr, met Sijmen Jansz Jonge Snoeck, haar broer. Zij verkoopt aan Bruijn Ariensz de helft van een boomgaardje, waarvan Jan Cornelisz, schoenmaker, de wederhelft toekomt, liggend ten westen naast de Kerklaan, ten oosten de koper zelf, ten noorden Adriaen Heijndircksz, ten zuiden Jan Cornelisz, schoenmaker (Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 19-211)
        Grietgen married Arien Ariensz. Arien died before 1639.

Arien was schrijnwerker
+ 4 M iii Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck was born in 1590. He died in 1662.
  5 F iv Maritgen Jansdr.
        Maritgen married Jan Cornelisz.

Hoofdgeld Alphen 1623: Jan Corsz ende Marithen Jandr sijn huijsvre met Cors, Jan Assuerus, Andries, Sijmon, Jan, Adriaen, Claertgen en Annetgen heure kinderen-11 hoofden (Transcriptie Stadsarchief II, 501 A GA Leiden inv. nr. 4024 ff 789-832v )

Home Next Last

Surname List | Name Index