9e jaargang - nr.14 - 14 juli 2000

Koninklijke Onderscheiding voor de heer W.T.Hoogerdijk

Op 3 juli jl. heeft burgemeester Mandos de heer W. T. Hoogerdijk de versierselen opgespeld die behoren bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.Dit gebeurde na afloop van de officiŽle ontvangst voor de volksdansgroepen in De Stenge.  Een beter en mooier moment kon er niet voor uitgezocht worden temeer daar de heer Hoogerdijk al 25 jaar nauw betrokken is bij de Stichting Internationaal Volksdansfestival Borsele, als oprichter en penningmeester.
Ook is hij oprichter en penningmeester van de volksdansvereniging "de Babbelaars".
Verder was hij van 1978-1998 penningmeester van de Oranjevereniging Heinkenszand en organiseerde hij voedseltransporten naar Polen. Dit is nu, sinds 1990, verlegd naar RoemeniŽ.

                                          

On the 3th of July 2000 Mr. W.T.Hoogerdijk received the Royal Order of Oranje Nassau.The order was presented to him by the Mayor of Borsele Mr.Mandos

This occurence happend after the official reception for the the participants of the International Folkdance Festival Borsele.A better moment could not have been chosen,because Mr.Hoogerdijk has been involved with the Festival for 25 years,as founder and treasurer.He is also founder and treasurer of the childrens folkdance group De Babbelaars.Futher from 1978 till 1998 treasurer of the Oranjevereniging Heinkenszand and he also  organised humanitarian transports to Poland from 1981 till 1991 and since 1990 to Romania.