Oegstgeester bedrijven 1

 

Deze smederij was tussen 1760 en 1833 in bezit van de families Kniest en Leising.Bart Leising kreeg deze in bezit  in 1778 door zijn huwelijk met Dirkje Kniest.Door vererving ging de smederij over naar zijn zoon Hermanus Leising van beroep smid en veearts.Door zijn plotselinge dood in 1832 en het jaar daarop van zijn vrouw Maria Maarschalk werd de smederij en de hele inventaris op gerechtelijk bevel t.b.v. de 9 weeskinderen verkocht.De smederij stond aan de Heereweg,op de driesprong en was in 1833 genummerd als nummer 81.De huidige locatie moet de plaats zijn geweest waar tot voor kort de smederij van Nouwens heeft gestaan aan de Rijngeesterstraatweg voorbij de Toorenveltstraat en nog voor de Wijtenbachweg. Deze gegevens zijn van de gemeentearchivaris  Carla de Glopper-Zuijderland van Oegstgeest. De smederij die op de foto is afgebeeld is kort voor de afbraak in 1927 genomen.

 

 

Van der Luyt Transport in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw aan de Wijttenbachweg in Oegstgeest.

Van der Luyt Transport heeft zich sinds 1907 van de kleinschalige bodedienst,tussen Leiden en Oegstgeest,in een dynamische,professionele en internationale onderneming ontwikkeld.

Jarenlang expertise in het vervoeren van de meest uiteenlopende zaken,zoals snijbloemen,zilver, bevroren garnalen en dolfijnen met bestemming dierentuin.

 

 

 

 

     
     

De oprichter van Fa.J.v.d.Luyt & Zn en het bedrijf in 2001

 

 

De Daf's van Transport van der Luyt uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw

 

v.d. Luyt Transport in 2003

Geertruida Gerarda geboren in Oegstgeest op 25-01-1941 en overleden op 18-01-1945.

De nakomelingen van het echtpaar de Wit-Dofferhof

     

De vader van Niek de Wit

 

Oegstgeest 9 juni 1937

 

 

   

De winkel en woonhuis van Niek en zijn vrouw in de Dorpsstraat.

 

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw.

 

   

En op deze oorkonde was Niek trots. 

Niek en zijn vrouw, op de bruiloft van hun dochter in 1968.

 

   

Een bekende verschijning in de Dorpsstraat, ook mijn ouders waren klant.

Je kon zoals gebruikelijk in die tijd de boodschappen laten opschrijven.

 

Melkhandel Menken uit de Van Assendelftstraat.

 

Carrosserie Soudijn begin jaren 1900 van de vorige eeuw.

Met dank aan Han Lubbe.

 

Uit een uitgave van de vereniging "Gemeentebelang Oegstgeest"  van 1930

 

 

In de Nieuwe Leidsche Courant, jaarwisseling 1937-1938

Uit de Rhedensche Courant

van 7 maart1939

Ook een "bedrijf" uit Oegstgeest,het ANP meldt op 12 april 1973

Op een persconferentie in Oegstgeest is vanavond bekend geworden dat de politie vanmiddag heeft weten te voorkomen dat zes miljoen dollar in de circulatie zijn gekomen, die in een klandestiene drukkerij te Oegstgeest werden vervaardigd. Links de biljetten die werden aangetroffen, rechts de drukkerij en snijderij. Vijf mensen zijn in verband hiermee aangehouden

 

Het nieuwe winkelcentrum in Oegstgeest, maar met twee van oudsher Oegstgeester ondernemers  t.w. Bakker Tijsterman en Slager v.d. Zalm

Een advertentie van Slager van der Zalm uit 1958

 

 

Foto,Antoon Koch,Oegstgeest

Op deze foto geeft de onderbroken streep midden op de rijweg van de Lange Voort nog aan hoe de weg liep.

Maar met de bouw van een nieuw gedeelte van het winkelcentrum kijkt ment thans tegen een woontorentje aan.

Nog dit jaar  zal de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Onder andere komt daar een vestiging in van de HEMA,

C1000, D-reizen, Het Visgilde, Kruitvat, Jamin, een schoen- en kledingzaak, een bakker,  Italiaanse specialiteitenwinkel,

Chinees Indisch Restaurant China House, een bloemen en plantenhandel, videotheek, damesmode, Gall en Gall, Etos enz.

Bovendien de openbare bibliotheek en een kantoor van K-O Oegstgeest.