Rhijngeesterstraatweg

Genoemd naar de voormalige buitenplaats Rhijngeest waar deze weg heen leidt. In de directe omgeving van het kasteel Endegeest, op de rand van de "geest" en het vochtige klei- en veenweidegebied, lag sinds onheuglijke tijden een boerderij. Zoals veel van dergelijke boerderijen, werd ook deze in het begin van de 18e eeuw verbouwd tot een hofstede met herenhuis voor rijke stedelingen. Hij kreeg daarbij de naam Overgeest. Onder die naam werd hij in 1741 verkocht. Behalve een "herenhuis" waren er een koetshuis,stallen, een oranjerie, vijvers, fonteinen en broeibakken. Bij verkoop in 1764 was de naam inmiddels veranderd in Rhijngeest. Het 18e-eeuwse koetshuis bestaat nog steeds, maar het herenhuis werd in 1840 door de toenmalige eigenaar, A.L.van Heteren Gevers, verbouwd tot een eigentijdse villa. Tot eind 19e eeuw is de villa Rhijngeest bewoond geweest door particulieren, onder andere door "Lady de Tuyll" (de douairiŤre baron van Tuyl van Serooskerke geb.Deutz van Assendelft), een zuster van de kasteelvrouwe van Endegeest. In 1900 werd de buitenplaats gekocht door de gemeente Leiden ten behoeve van "een inrichting voor zenuwlijders". Op het terrein verrees een groot gebouw in Jugendstil, het sanatorium Rhijngeest (later Jelgersmakliniek geheten), alsmede een woning voor de geneesheer-directeur. De bestaande villa werd bestemd voor de opname van 1e klas patiŽnten.

Inmiddels is ten behoeve van de kliniek aan de rand van het terrein een aantal moderne gebouwen neergezet en werd het oude sanatoriumgebouw (overgegaan in de handen van de gemeente Oegstgeest) verbouwd tot gemeentehuis(1999). De villa kreeg al in 1989 zijn woonfunctie terug. Het bos kwam onder de hoede van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

 

Tekst uit "van Abtspoelhof naar Zoutkeetlaan"

Een uitgave van de Vereniging Oud-Oegstgeest

 

"Huize Duinzicht",vroeger bekend onder de naam van het

"R.K.Wees en Oude Vrouwenhuis"

Kapel Huize Duinzicht

 

Duinzicht voor en achterkant anno 2008, foto's van Wil van Elk

 

Links het stadstrammetje ter hoogte van het bos van Wijckersloot en op de achtergrond de R.K.Kerk.

Heel anders verging het de taxi rechts in 1948, die Duinzicht verliet zonder acht te slaan op de tram.

 

     

Rechts:Huize "Veldzicht" aan de Rhijngeesterstraatweg was vele jaren in gebruik als

pastorie van de Hervormde Gemeente.Dit pand is nog bewoond geweest door

J.W.de MalnoŽ van Noort,burgemeester van Oegstgeest van 1815 tot 1849.

 

        Links: Een vrachtwagen van het bedrijf Vollebrecht die was gevestigd , hoek Duinzichtstraat Rhijngeesterstraatweg

 

 

Links "Klein Curium" in wintertooi

 

   

R.K.Jenaplanschool Oegstgeest

 

 

Curium

Het grote herenhuis "Curium"is verdwenen. Bijzonder jammer dat een dergelijk huis dat zo "beeldbepalend"was voor een plaats als Oegstgeest moest verdwijnen.Het huis zal ongeveer in 1860 gebouwd zijn en het was vroeger een lager gebouw. Omstreeks 1900 is de bovenverdieping op het huis gezet.

Als eerste bewoner is bekend de heer G.C. van der Hoeff, directeur van de "Bollen-export-maatschappij". Deze had zijn bollenschuur waar nu het kerkje staat in de Willem de Zwijgerlaan. De volgende bewoner was de schrijver Bijleveld die het pand van Van der Hoeff huurde. Rond 1900 werd er een verdieping bovenop gezet waardoor gelijk verklaard is dat vele afmetingen van het gebouw niet kloppen of zich onlogisch voordoen. Na het vertrek van de heer Bijleveld deed een bekende familie, n.l. van Rijckevorsel er zijn intrede. In latere jaren kwam er een pedagogisch instituut in. Waar komt de naam Curium vandaan? Terug naar de historie van Oegstgeest toen in de 19e eeuw Mgr.Baron van Wijckerslooth tot Schalkwijk op een buitenplaats woonde, gelegen in het huidige bos van Wijckerslooth. Deze was als: Bisschop van Curium in partibus in fidelium' hetgeen zoveel wil zeggen als: Bisschop van Curium

in het land van ongelovigen. De bisschoppelijke hiŽarchie in Nederland was nog niet hersteld en derhalve waren er geen Nederlandse Bisdommen. Om de zaak toch op te lossen werd men dan tot Bisschop benoemd in een of andere buitenlandse plaats. In dit geval was Mgr.Baron van Wijckerslooth bisschop van de plaats Curium op het eiland Cypres en kon hij zonder bezwaren in Nederland verblijven....!

Pas veel later zou de schrijver Bijleveld aan zijn huisbaas de heer van der Hoeff vragen het pand dat hij van hem gehuurd had 'de bisschop ter ere' Curium te mogen noemen...!

 

Theekoepel

In het begin van 1900 stond er in de tuin van het huis een theekoepel,een restant van een 17e en een 18e eeuwse bouwgewoonte. Bij een huis van importantie behoorde een koepel, later in de 19e eeuw afgezwakt tot krakemikkige prieeltjes,die nu ook alweer zeldzaam zijn.

Trouwens wij hebben of wensen een tweede huis.

 

Bisschop

De theekoepel van "Curium" behoorde niet bij het huis.

Met goedvinden van de huisheer had Cornelius Loduvicus,Baron van Wijckerslooth,heer Van Schalkwijk en Weerdesteyn, bisschop van Curium het ding laten bouwen omdat hij vandaaruit een mooi uitzicht had op het "drukke"kruispunt bij de "Leidsebuurt"

 

Dit herenhuis wat ruim 25 jaar geleden tot teleurstelling van velen werd gesloopt, stond tegenover de R.K.Willibrordkerk  en was tevens de aanzet was tot de latere oprichting van de Vereniging Oud Oegstgeest.

Op die plaats treft men thans een appartementen gebouw.

 

Foto en tekst uit de Oegstgeester Courant van 8 maart 1978

 

Curium voor 1900

 

 

Curium, net voor de sloop

 

 

 

De Schoolstraat die uitkomt op de Deutzstraat. Op de foto in het midden, het winkeltje van Glasbergen.

De foto rechts zou de winkel moeten zijn die op de linker foto staat.

 

Blokje huizen tegenover de Thee en Speeltuin van Cafe Knijnenburg

 

De Kleine Punt kaart uit 1896, rechts cafť Zomerlust

     
 

 

De foto links is vanuit de Rhijngeesterstraat genomen met links de Thee en Speeltuin van Cafe Knijnenburg en rechts

het automobielbedrijf van den Ameele,destijds de Borgward dealer van Oegstgeest

De foto rechts is vanuit de Leidsche buurt genomen

 

 

 

 

     

Doctorswoning

Gesticht Rijngeest

Damespaviljoen van Sanatorium Rhijngeest

 

Sanatorium Rhijngeest / Jelgersma-kliniek sinds 1999  in gebruik

als Gemeentehuis van Oegstgeest

 

Gerbrandus Jelgersma (Doeveren, 1 november 1859 Ė Oegstgeest, 17 augustus 1942) was een Nederlands psychiater.

 In 1899 werd hij de eerste hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In het begin van zijn hoogleraarschap nam hij het initiatief tot het

bouwen van een grote psychiatrische kliniek, die onder de naam Rhijngeest in de jaren 1900-1903 te Oegstgeest verrees.

In 1950 kreeg de kliniek de naam Jelgersmakliniek. De volksmond heeft er inmiddels 'De Jel' van gemaakt. (bron Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel "Het Witte Huis"