Gemeentelijke diensten, Brandweer en Politie Oegstgeest

 

 

 

De eerste gemeentelijk vuilnisdienst werd opgericht in 1910 

Deze foto (1918) is van asgaarder

 K.Wilbrink met de hondenkar

 

 

 

De twee vuilnisauto's die de gemeente in 1939 bezat.

Er voor staan de  gemeentearbeiders

W.van Leeuwen,G.J.Heeren,D.A.Stravers,

W.Th.Zandvliet en K.Wilbrink.

In 1956 werd overgegaan op moderner

wagens,de zogenaamde trommelauto's

En dit was de eerste vuilniswagen van Oegstgeest met

de asgaarder W.Th.Zandvliet

 

Een hele verbetering was de T-Ford in 1925

Hier zijn de asgaarders Zandvliet en Wilbrink bezig bij de Oegstgeester vuilverbranding aan de Almondeweg,dicht bij de brug over het Oegstgeester kanaal.Begin 1930 werd deze vuilverbranding gesloten.Het vuil werd daarna gestort op een terrein in de Broek-en Simontjespolder(nu de Merenwijk)

 

Oegstgeester Brandweer 1933

Met dank aan de Vrijwillige Brandweer

 van Oegstgeest

 

1935, nieuw materieel met de complete vrijwillge brandweer van Oegstgeest, uiterst links bij de

motorkap brandweercommandant en gemeentearchitect Rietveld

 

Eerste brandweeroefening met het nieuwe

materieel op kasteel Oud-Poelgeest

Een schriftelijk bevel van de NSB-burgemeester Sikkens om wacht te lopen bij o.a. het distributiekantoor.( februari 1944)  Het was, schuin tegenover het oude gemeentehuis.Dit distributiekantoor werd door de ondergrondse regelmatig 's nachts overvallen om bonkaarten voor onderduikers te bemachtigen.Rietveld was helemaal niet duitsgezind. De burgemeester wees domweg mensen aan, liefst in dienst van de gemeente, want dan had hij sancties. Toen Rietveld opdracht kreeg van de burgemeester om aanplakbiljetten door personeel van gemeentewerken te laten verspreiden heeft hij dat geweigerd, waarna hij enige tijd ondergedoken is geweest. De aanplakbiljetten waar hier sprake van was betroffen de "Arbeitseinsatz" in Duitsland.

 

Rechts een foto met het voltalligegemeentepersoneel en

politie van Oegstgeest, gemaakt t.g.v.het afscheid van Carel.F.W.Rietveld  als gemeente-architect

van Oegstgeest.mei 1946

De twee politiemensen die hoog op

 het bordes staan, zijn Koerten en tegen de pilaar

( Pa) Klaas de Groot

Carel Frederik Willem Rietveld

 geboren op  9 juni 1905, te Utrecht  

 

28 oktober 1930, benoemd tot "tijdelijk adjudant-gemeenteopzichter" van de gemeente Oegstgeest met ingang van 1 december 1930.

 

1 januari 1932 benoemd door B&W tot adjudant-gemeenteopzichter

in vaste dienst.

 
1 april 1932 benoemd tot "gemeente-opzichter" en bovendien benoemd tot "Commandant bij de Brandweer". Het was toen een vrijwillige brandweer. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 bestond de brandweer uit heel veel vrijwillgers, die daardoor vrijgesteld waren van de "Arbeits Einsatz" in Duitsland.
 
2 april 1936. Door B&W werd de titel "gemeente-opzichter"gewijzigd in "gemeente-architect".
 
26 oktober 1936 door de kerkenraad van de Geref. kerk aan de Mauritslaan benoemd tot diaken.

3 april 1946 eervol ontslag gekregen van de " tijdelijke raad " van de gemeente Oegstgeest.

 
9 april 1946 door B&W van Harderwijk benoemd tot Directeur Gemeentewerken per 1 juni 1946.

 

De nieuwe Austin van De Vrijwillige Brandweer  Oegstgeest in 1953

 

De Oegstgeester Brandweer anno 2002

 

 

Veldwachters van Oegstgeest omstreeks 1935

3e van links is de latere politiecommandant  A.Koerten

 

 
 
 
 
 

Foto uit het familiealbum

 van Fopke Koerten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninginnedag 1938 of 1939, de begeleiding was in handen van de politiemannen

Krijger en van der Aar, Foto uit het archief van Carel F.W.Rietveld

 

 

Het ambtsjubileum van politiecommandant A.Koerten in oktober 1952

Aan de tafel het gezin met de drie oudsten kinderen, v.l.n.r.

Wim, Henny, de jubilaris,Mevrouw Koerten-de Boer en de oudste zoon Fopke.

 Op de achtergrond het politiekorps Oegstgeest met de volgende namen van rechts naar links

Gerrit Kuiyt,???,Massink,Veenbaas,Klaas de Groot,Guus Schellingerhout,???, Huiskamp,???,

???, Anne Westra, ???, Speyer, ???, Willem Bruinse en Jan van Vuren.

Foto uit het familiealbum van Fopke Koerten

 

Politieman Koerten in vermomming

 

 

 

In het boek "Oegstgeest de jaren vijftig" van Caroline Arps is een gebeurtenis vermeld dat tijdens het jubileum van politiecommandant Koerten ter sprake kwam.

Enkele jaren geleden kregen twee inwoonsters van Oegstgeest aan de Warmonderweg dreigbrieven toegestuurd.Zij moesten een som geld afgeven in de Leidse Hout.Politieman Koerten verkleedde zich als  dame,ging de chanteur tegemoet en sloeg hem meteen in de boeien.

 

 

Openbare werken Oegstgeest 2003