Straten, Lanen en Parken in Oegstgeest

Bloemen en Zeeheldenbuurt

 

Foto van Henny van Werkhoven,Oegstgeest

 

Foto van Francisca Kleine,Oegstgeest

Oudenhofmolen, Floralaan 52

Rijnlandse wipwatermolen, met scheprad, bouwjaar 1783, Vlucht van de wieken: 15,0 m. Middellijn scheprad: 3,7 m

Een wip(water)molen is een windmolen uit de groep zetelkruiers. Tot deze groep behoren ook de standerdmolen

en de spinnenkop. De naam verwijst naar de houten zetel, een samenstel van balken, waarop het bovenhuis rust.

Deze zetel staat op een koker, waar het bovenhuis om draait. Deze koker rust op zijn beurt op een balkenstelsel

in de ondertoren. Deze ondertoren is gedekt met gepotdekselde planken. De wiekenvorm is oudhollands.

De huidige gietijzeren bovenas is in 1892 gemaakt door de fabriek De Prins van Oranje in Den Haag.

De Oudenhofmolen bemaalde de 120 hectare grote polder Oudenhof. De polder Oudenhof is in 1674 ontstaan

door samenvoeging van de Binnen-Hofdijckse en Ouden- Hofdijckse polders, gesticht in 1631.

Omstreeks 1929 is in de molen een elektrische Erikssoninstallatie geďnstalleerd voor de hulpbemaling.

De polder werd in 1963 ontpolderd en per 1 juli 1967 opgeheven. Inmiddels was de gemeente Oegstgeest per

30 september 1965 eigenaar geworden van de bouwvallig geworden molen, die nog in datzelfde jaar werd gerestaureerd.

Sindsdien draait de molen af en toe in circuit, dat wil zeggen het scheprad brengt het water in beweging zonder

dat het wordt opgevoerd. In 2003 werd de molen weer gerestaureerd en kreeg nieuwe wieken, trap en schoren.

 

 

 

 

Winkelcentrum Langevoort

 

Rechts de Hofdijk in de jaren 30 van de vorige eeuw

 

Dahlialaan en Floralaan

 

M.H.Tromplaan

   

Bejaardencentrum Piet Heinlaan

Flats aan de Karel Doormanlaan

 

Frans Halslaan

Aart van Neslaan / Lijtweg nabij het Irispark

Ridderspoorlaan eind jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw. Ridderspoorlaan 2008, foto van Martin Monné

Lelielaan-Ridderspoorlaan

Gemeente-Centrum

Leuk doorkijkje naar de molen in het Irispark