Toorenveltstraat en omgeving

 

Genoemd naar het huis Toorenvelt aan de Wijttenbachweg 6.

De eerste bebouwing van deze plaats geschiedde in de 17e eeuw door Jan Cornelisz.van Leeusvelt,korenkoper te Leiden.Deze had bij de verkoop van de landerijen van de Oude Hof door de stad Leiden in 1616'een campe lands'aan de 'Binnenwech'gekocht waarop hij een huis liet bouwen.In dit huis werd in het midden van de 17e eeuw door Jean de Plancke een herberg 'De Maecht van Gent'geŰploiteerd,waarvoor hij in 1655 consent van Burgemeesters en Regeerders van de stad Leiden verkreeg op voorwaarde dat hijalleen in Leiden gebrouwen bier zou tappen.In 1672 verloor het huis de bestemming van herberg.Het werd toen heel deftig een hofstede,leenroerig gemaakt aan het huis Adegeest in Voorschoten.'Leenman'werd prof.Arnold Sijen,hoogleraar in de plantkunde aan de Leidse universiteit.In 1960 kocht de heer A.Kret het pand en heeft het door het architectenbureau P.van der Sterre laten restaureren.

Het huis Toorenvelt is een rijksmonument.

 

 

 

Foto links in1955, de achtertuin van Toorenveltstraat 9

v.l.n.r. Nellij,Mieke,Coby,Pieter en moeder Braun

Op de voorgrond de buurkinderen Thijs en Eva van Ginkel

 

 

Op de foto onder is het pand nog bewoond, hier is het nog wachten op de afbraak.

We staan vˇˇr het oude raadhuis en kijken naar Huize "Toorenvelt" ( nu Wijttenbachweg 6 ),

gebouwd in de zeventiende eeuw als buitenverblijf; later kwam er een herberg, genaamd

" De Maecht van Gent". In 1685 volgde de verbouwing tot hofstede. Links is nog net een

stukje zichtbaar van het pand "Schoutenburg" (Wijttenbachweg 43).

De foto is gemaakt in de zestiger jaren; rechts op de achtergrond is de

omtrek te zien van de toenmalige Floraschool.

 

 

     

De Wijttenbachweg aan het einde van 19e eeuw. Rechts ligt Huize " Toorenvelt ",

en links bij de hoge bomen het pand " Schoutenburg ", dat in vroeger jaren ook

burgemeester Terwee tot woning heeft gediend. Het witte huisje is in de dertiger

jaren van de vorige eeuw afgebroken voor de aanleg van de Duinzichtstraat.

 

Burgemeester Terwee vierde zijn veertigjarige ambtsjubileum op 28 mei 1893.

Deze foto is gemaakt bij de ambtswoning, " Huize Schoutenburg " aan de

Wijttenbachweg, die zich rechts bevindt (niet zichtbaar).

In de verte staat de boerderij van Lubbe, thans het huis Toorenvelt.

De man op klompen kijkt toe bij het maken van de foto, zou hij ooit geweten

hebben dat hij op deze foto stond?

 

 

     
   

Duinzichtstraat 22 en 24

 

 

 

Coert Zelfbediening, hoek Duinzichtstraat/Wijttenbachweg

 

Het oude Rechthuis / Raadhuis aan de Wijttenbachweg (voorheen Achterweg). Het pand is naar

onderzoek doet veronderstellen, gebouwd tussen oktober 1648 en augustus 1651. In 1686 werd het gekocht

door de gezamelijke Armmeesters van Oegstgeest. De Baljuw en de Schout en de diverse gerechtelijke en

bestuurscolleges van Oegstgeest en Poelgeest vonder er onderdak. De foto is gemaakt in 1893.

Het raadhuis was er tot 1901 gevestigd, tot de gereedkoming van de nieuwbouw aan het Wilhelminapark.

Tot vreugde van veel Oegstgeestenaren is het pand fraai gerestaureerd.

 

 

De restauratie van het oude gemeentehuis aan de Wijttenbachweg