De Openbare Lagere School aan de Terweeweg 

Foto's tot 1950,volgende pagina de foto's vanaf 1950 

Kaart net na de oplevering van de school in 1930

Groet uit Oegstgeest-De nieuwe school

 

   

Gemeenteschool Terweeweg

Terweeschool

 

 

 

Voorzijde van de school

 

 

 

Achterzijde van de school

 

Dezelfde school maar met een nieuwe naam: Gevers-Deutz-Terwee

Foto's: Henny van Werkhoven, Oegstgeest

 

Drie oudleerlingen van de Openbare Lagere School

aan de Terweeweg,nu Gevers-Deutz-Terwee,

v.l.n.r. Wim Hoogerdijk,Marijke Blind en haar

broer Maarten Blind met een foto van alle leerlingen en onderwijzers uit 1941-1942

 

 

Foto Wil van Elk,Oegstgeest

 

 

En hier is de foto uit het schooljaar 1941-1942,met de  leerkrachten:

Het Hoofd der School “Pa” van Leeuwen” en de onderwijzers Van Griethuijsen, Mazurel, Lasschuyt,

Veenstra,  Dokter en Leeuwenburg en  o.a.de volgende leerlingen: 

                      

Herman Hugenholtz(?), Elly Jansen, Totie Hilbrands, ……Mulder, Rob Dagnieaux,Eddy Hooykaas, Paul Haverkamp, Hein Vodegel,

Gerrie v Konijnenburg, Ellen Koster, Hans Lekkerkerker, Wietske Benit, Max Polak, Hans Lodder, Arnold Hoitink, Henk vd Bosch,

Rien Daniëls, Kees Kamsteeg, Mapje Laurentius, Jetty Schaper, Wil Panhuysen,

Albert vd Linden, Bram Mak, Hans P. Nootenboom,

John Kager, Feya Dantuma, Lee Loebis, Hans van Ormondt,Richard vd Spek,Jan Smit, Isa le Grand, Reggie Doying(?),

Ilse Richter, Krijnie(?) v Leeuwen,Iet Scheffer, Hugo Köning, Wolter Hilbrands, Mieke Hattink,

 …Tegelaar, Leendert v.d Plas, Agaath Bartstra,

Maggie Klein, Kees Stafleu, Madelon Polak, Just van Heuven, Jan Cosyn,Ineke van Doorn, Jan Hermans, Merit Jelgersma,

Jan vd Spek, Elly Roodbeen,Eva v.d. Sande Bakhuijsen, Rob(?) Schoots, Ansenel Hellfrich, Riekje Scheffer,

Ton de Groot, Cora Key,

Liesje Bentfort v Valkenburg(?), Henk Veldkamp, Toy Kamsteeg, Mies v. Iersel,Roelie Richter, Nina Veldkamp, Wim Hoek,

Lodewijk Korswagen, …van Heusden,Jaap Kruisheer, Eveline Doorn, Thilde Ledeboer, Anneke Bodde Bouman, Annie Went,

Marjolein Hoitink, … Wassenaar, Tini Kager, Dicky Laurentius, Marleentje Baas Backer,Elly de Winter, Marijke Hoogerwerf,

Nelleke) de la Court, Lineke Bodde Bouman,Ria Rooyakkers, Hanneke Bouma, Mien Tettelaar, Dicky Kruisheer, Nelie de Haan,

Erik Leliveld,Lies van Schouwenburg, Gerard Wennekers, Sonja Polak, Heleen Hageman,Meindert de Jongh, Jopie Starrenburg,

Adriaan Jöbsis, Rietje Smit, Dicky Blanken, Cees van Hees, Joost de Raad, Henk Ykema, Jaap Rozenboomm, Annelies Jöbses,

Jan Waterland, Kees Verloop, Lenie v.d. Bosch, Kees den Besten, Han de Neef,Wim Oudshoorn,

Dolf Luca, Elly Hulst,Robbie Sloos,

Adriaan Kozijn, …v. Vugt, Hannie Kluppel,Frans Adriaanse, Johan v. Dijk,Bep v. Tilburg, Piet v. Ijgen, Wouter Kuiper, Cisca Muller,

Paul Kuiper, Karst Scheffer,Corrie van Vugt, Hennie Mulder, Enno Schouten, Gerda van Doorn, Jan Rotgans, Annie Versteeg,

Koos de Graaf, Annie v.d. Hoonaard, …Engel, Erie Richter, Bert v. Leeuwen, Mia de Tombe, Rinze Terpstra, Jellie Hellfrich,

Metje Peenstra, Jilt Rijntjes, Elly v. Looij, Robbie Schouten, Annemarie Visser, Leentje v.d. Heuvel(?), Sonja Hoekstra, Tootje Nijs,

Hetty Richter, Maarten Verhoeven, Henri Bentfort v. Valkenburg, …Woudenberg, Robbie Dekker, Henk de Goei, Maarten Blind,

Breunie Wisselo en Dick Bouma.

 

De 1e klas in 1940/41 met juffrouw van Konijnenburg,uit het album van Maarten Blind met zijn volgende klasgenoten:

Robbie Dekker,  Hans-Peter Notenboom , Enno Schouten , Freddie Driessen , Dick Blanken, Stan Roosen, Hetty Richter,Just van Heuven, Kees den Besten,

Henri Bentfort-van Valkenburg, Piet Dubbelaar, Breunie Wisselo, Erie Richter, Sonja Hoekstra, Karst Scheffer, Kees van Heesch, Gerda van Doorn,

 Frans Adriaanse,Jaap Rozenboom, Corrie van Vugt, Elly van Looy, Mia de Tombe, Lenie van den Heuvel,

Frans Dörr, Annie Versteeg , Tootje Nijs,Jelly Helfrich, Annie van den Hoonaard, Jan Waterland

De 2e klas met juffrouw Mazurel in 1941

De 6e klas in 1941 van Meester Dokter en de leerlingen:

Evert van Dijk,Wim van Leeuwen,Kees Kamsteeg en Loek de Groot

Jan v.Ooststroom. 1e klas, schooljaar 1945/46 met mevrouw Roelofs.

Jane van Linden van den Heuvell, Joan Mensing, Kees Galjaard, Frits Cohen, Jan van Ooststroom,

 Harry Alt, Dick Timmermans, Willy Dubbelaar,

 Dolf van der Scheer, Wouter Geirnaert, Kees de Ruiter, Janny Veerman, Nienke Teding van Berkhout,

Ida van Rechteren Altena, Annemarie Baldal,

Rob Schelke, Sieb Nootenboom, Wim van Rooyen, Petra Trip, Bertie Brokken, Letteke Schüdel.

 

1946,klas 6a met Meester (Pa)van Leeuwen

Bovenste rij v.l.n.r.Jan Goeman,Herman Knorringa,Lenie van den Bosch,Merit Jelgersma,Elly Jansen,Elly van Looy,

????Mulder,Thilde Ledeboer,Meester (Pa) van Leeuwen,Karst Scheffer,Maarten Blind,Han de Neef.

Middelste rij v.l.n.r. Hommel de Ruyter Zylker,Lodewijk Korswagen,Joost de Raad,Jan Ketelaar,Hans Peter Nooteboom,

Wouter Kuiper,Paul van der Dussen,Henny Mulder,Jaap Kruisheer,Henri Bentfort van Valkenburg,Jaap Tinbergen.

Onderste rij v.l.n.r. Hans Hauët,Robbie Dekker,Metje Peenstra,Hetty Richter,Jellie Helfrich,Erie Richter,

Mia de Tombe,Carel van Vredenburgh,Dick Blanken

 

 

Voorjaar1946 de 5e klas met de onderwijzers Schikhof en Röhner en met de volgende leerlingen:

v.l.n.r. Bovenste rij: Adriaan Jöbsis,Miesje van Iersel,Bella Mensingh,Jopie Dijkman,Elly Havers,Ans Mugge,

Margje v.d.Veur,Dicky Laurentius,Frans Dörr.

2e rij: Dick Koldewijn,Bob Hemerik,Peter Struch,Joke Lafeber,Joyce Wilke,Cisca Briër,

Coby van Zanten,Jenny Ykema,Eilof Dantuma,Dick Kruisheer,Enno Schouten.

3e rij: Hans van Ormondt,Elly de Winter,Lee Loebis,Nelly de Boer,Esje van Dunné,Gerda van Doorn,

Ciska Muller,Titia Brongersma,Leny van Urk.

4e rij:Sonja Hoekstra,Ineke Lewin,Martha Mispelblom-Beyer,Harry ????,Rudi Schelke,Erik Lelieveld,

Gerard Wennekers,Jan Smit,Hugo König

 

 

Klik op het miniatuur en print de foto met nummers en cijfers voor de namen

1 Meester Lasschuyt,2 Hans Colmjon,3 Ton Knuppel,

4 Ton Beekman,5 Dick Jaeger,6 Hans Gaillard,7 Hans Korswagen,

8 Fred Goeman,9 Frans Swaak,

10 Sybille de Weerd,11 Jantien Nieuwenhuizen Segaar,

12 Carla v/d Wetering,13 Grada v/d Wetering,

14 Bettie v/d Heuvel, 15 Joke Mulder,16 Manfred Cohen,

18 Patty Dekker,19 Herman Dibbetz, 20 Henk Miggels,

21 Krijn v/d Berg, 22 Rob Groenendijk,23 Gustaaf van Heusden,

24 Dolf v/d Scheer

A Ton Jonk,B Jaap Verpoorte,C Willie Waterland,D ????,E ????,F Fransje Roos,G ????,H ????,I Adriaan Scheffer,J Bella Muller,

K ????,L Dirk van Ormondt,

M Christien Schilder,N Greta Troost,O ????, P JanJoost Nooteboom,

Q Just van Heuven,R Henk Grave,S Diny Rijnbende,

T Peter van Proosdij,U Maarten Hoogerwerf,

V Jaap Lubbers,W Hugo Merz

 

4e klas 1946 uit het album van Maarten Hoogerwerf

Weet u meer namen? Mail dan de webmaster.

 

 

 

Klas 6b,1946

Achterste rij vlnr:Jan van der Spek, Ton de Groot, Piet van Eijgen, meneer Leeuwenburg, ?, Tiny Kager(?),

Bep van Tilburg, ?, Loesje Burlage, Ina van Grol, Annie Versteeg.
Middelste rij vlnr:Jan Rotgans(?), Paul(?) Krüger, Kees de Besten, Jan Waterland.
Voorste rij vlnr:Wim Oudshoorn, Stan Roosen, Adriaan Cosijn, ?, Sonja Polak(?), Jaap Rozenboom.

 

 

De 2e klas van juffrouw van Konijnenburg in juli 1946,foto uit het album van Kees van Heurn met de volgende leerlingen

 

Frans Boom,Gerrit de Lacourt,Hans Beker,Meinart van Dunné,Hans Pont,Theo Ykema,Tonny Smeets,

Nelleke Oudshoorn,Nelleke Blok,Marianne Kleibrink,Sjaantje Leget,Marijke Blind,Hanneke van Duuren,

Juuk van Dijk,Johan Jansen,Aart Ligthart,Alex Schelke,Ans den Besten,Pam van Waveren,

Ina van der Gaag,Tiny ten Haken,Joke Briër, Martin Uiterwijkwinkel en Jaap Hoogerwerf

 

 

 

Een schoolopvoering in het schooljaar 1946-1947

"Prinses Desiree lacht niet mee" van auteur Leonard Roggeveen

De acteurs en actrices waren leerlingen van de 5e en 6e klas

 1.Hans Colmjon,2.Betty van Linden- v/d Heuvel,

3.Esje van Dunné-prinses Desiree,

4.Marijke de Vries.5.Jantien Nieuwenhuizen Segaar.6.Elly Havers,

7.Gerard Wennekers-de Minister"dat is fameus"

8.Elof Dantuma,9.Dicky Laurentius,10.Elly de Winter,11.Dicky Kruisheer,

12.Hans van Ormondt-de rode tovenaar en 13.Adriaan Scheffer.

 

 

 

 

 1948/ 1949  klas 6b van Meester Splinter, uit het album van Anne de Neef

De namen bij deze foto zijn van Annerieke Mensing

Bovenste rij: Adrie den Hollander, Bea Snijders, Joop Spoor, Lenie van Grol,

Pietje Francis, Josje van Gelder, Tina v.d. Heijden.

2e rij: Joke Mulder, Annerieke Mensing, Imke Haarsma, Henk Gordijn,

Biene van Proosdij, Ria Radenberg, Job Raaf, Lenie Wesdorp

3e rij: Willy Waterland, Henk Grave, Annemarie Alt, Meester Splinter, Ad de Heijer,

Anneke de Neef, Koos van Leeuwen, Corry Tuininga

4e rij: Peter Geirnard, Frans Swaak, ??, Peter Proosdij, Henk Michels,Dikkie v.d.Bos

 

 

 

Uit het album van Juuk van Dijk, de 5e klas uit 1948/1949 met o.a. de volgende leerlingen:

 

Hans Beker, Bram van Rooyen, Meinart van Dunné, Theo Ykema,

Dolf Jeger, Hans Pont, Ad Sentel, Martin?, Gerrit de Lacourt, Frans Boom,

Martin Uiterwijkwinkel, Pam van Waveren, Tineke ten Haken, Joke Briër, Diny Alt,Ida van Leeuwen,

Johan Jansen, Jaap Hoogerwerf, Juuk van Dijk, Guus Cosijn, Aart Lighart,
Tonny Smeets, Trix Demenint, Nelleke Blok,Aya Zeldenrust,Marion van Zijl, Wim Roozenboom, Rudolf Luyenburg

Elly van Rijn, Marijke Blind,Nelleke Oudshoorn, Alex Schelke, Ans den Besten en Chris Braun

 

 

De 1e klas met Ineke van Ooststroom,schooljaar 1948-1949

 

Bovenste rij, 1 t/m 12,1. ???:   2. ???;   3.Akie Snayer;   4. Hans de Best;   5. ???;   6. Coby Braun;

 7. Suusje van den Hoonaard; 8. Marijke van Linden van den Heuvell;   9. Didi van Waveren;

 10. Ineke van Ooststroom;  11. Freke van der Heijden;  12.Leo v.d.Valk

2de rij van boven, 13 t/m 23,13. ???;  14. Erik Wijnands;  15. Ilse Werner;  16. ???;

 17.Berrie Uyterwijk Winkel;  18. Beatrix (Beertje) Scheffer;

 19. ???;  20. Ebie Wijntjes;  21.Els van Vliet;  22. Carla Steensma;  23. Floris van Ginkel.

3de rij van boven, 24 t/m 34,24. Margreet van Dorp;  25. Wiesje Sloos;  26. Evelien …;  27. Marjolein Briër;

 28. Willeke (Wikkie) Veerman;

  29. Juffrouw Mazurel;  30. Elsje van der Vliet;  31. Marieke de Jong;  32. Madelon (Lonny) van Waveren;

 33. ???;  34. Rudi Schippers.

Voorste rij, 35 t/m 43,35. Wim Jonk;  36. Roel Röhner;  37.Oscar Snijders;  38. Diederik Trip;  39. ???;

 40. Robbie van der Valk;  41. Leo Poldervaart;  42. Hans Martinot;  43. Karel van der Linden

 

 

 

Jan v.Ooststroom. 4e klas, schooljaar 1948/49 met Meester  Knobbout.

Bertie Brokken, Letteke Schüdel, Hanky Hoytink, Ida van Rechteren Altena, Annemarie Baldal, Paula Doorn, Bram Buis, Job Raaf, Rob Schelke, Wim van Rooyen, Piet Blommers, Rob Schilperoord, Janny Veerman, Lenie Wijntjes, Sjaan Leget, Joke van Duin, Kees de Ruiter, Petra Trip. Kees Galjaard, Jan van Ooststroom, Harry Alt, Rudie van der Bijl, Joan Mensing, Jane van Linden van den Heuvell, Nienke Teding van Berkhout, Dorien Raaf, Kees van Heurn, Kees Smit, Rudie Ketelaar, Kees van Amerom, Dick Timmermans,  Bertie Kloots, Wiily Dubbelaar, Wouter Geirnaert, Sieb Nootenboom.

 

 

 

Het rapport van Wim Beukman uit de 1e klas.

Schooljaar 1947-1948, zijn onderwijzeres was Juffrouw Mazurel

12 mei 1949:2e klas met juffrouw van Heusden als

invalster voor juffrouw van Konijnenburg

 

Namen, rijen van boven naar beneden.

1 v.l.n.r. Dick v/d Veur,Hans Rijnbende,Arie v/d Mark,

Marga v/d Brandeler,Anky de Best,Nelly Braun,Willie Andela,

Coby v/d Hoonaard,Erik Keuning,Dinus Bol

2 v.l.n.r. Marjan Oldenborg,Peter Smit,Ben Vos,Bas-Jan Deminent

Eddy Schudel,Jan v/d.Steen,Wim Lubbers?,Onno Cosijn,

Wim Hoogerdijk,Jantje Bakker

3 v.l.n.r. Beppie Veerman,Anneke Kleibrink,Lieneke v/d.Vliet,

Duveken Engels,Leny van Rooyen,

Juffrouw van Heusden,Paula van Duren,Wim Beukman,

Wim v/d Heiden

4 v.l.n.r. Dirk Driessen,Helmuth Horz,Rudi Pauli,Bennie Klein,

Erik Dankmeyer,Henny Vermond,????,????

 

Klas 6a mei 1949 met hoofdonderwijzer (Pa) van Leeuwen

bovenste rij:1e van links: Maarten Hoogerwerf, 4e van links: Rob Groenendijk (??)
2e rij van boven:1e van links: Fransje Roos, 4e v l: Dolf v.d. Scheer (?),8e v.l. Hidde de Haan
  3e rij van boven: 2e v.l. Hans Gaillard, 5e v.l. Pa van Leeuwen, 7e v.l. Frans Merkelbach (?)
4e rij van boven: 1e v.l. Guustaaf van Heusden (?),8e v.l. Dick Jaeger

 

,

 

Een klas uit 1948-1949 met Juffrouw Mazurel,met o.a. Ilse Werner,Ebi Wijnjes,Floris van Ginkel,Wiesje Sloos,

Marjolijn Briër,WillekeVeerman,Marieke de Jong, Rudi Schippers.
 

1950-1951, de 3e klas van Ineke van Ooststroom met Juffrouw van Heusden

 

In voorste banken, 1 t/m 5,1. Marijke van  Linden van den Heuvell;   2. Ans de Wilde;   3. Roel Röhner; 

  4. Bernard Diepeveen;   5. … Timmermans.

In 2de rij banken, 6 t/m 11,6. ???;   7. Els van der Vliet;   8. Margreet van Dorp;   9. Eric Wolff;  10. ???;  11. ???.

In 3de rij banken, 12 t/m 17,12. Josée Muilwijk;  13. Willeke (Wikkie) Veerman;  14. Wiesje Sloos;

  15. Jan Brouwer;  16. Leo Poldervaart;  17.Willy Snijders

In 4de rij banken, 18 t/m 22,18. Ineke van Ooststroom;  19. Marjolein Briër;  20. Marieke de Jong;

 21. Bennie …;  22. Otto Tromp.

In 5de rij banken, 23 t/m 26,23. Coby Braun;  24. Anneke Kleibrink;  25. Annemarie Uhlenbeck;  26. ???.

Opzij naast de banken, 27 t/m 33,27. Ineke Fillié;  28. Bertha von Bargen;  29. Didi van Waveren;

  30 Lonny van Waveren;  31. Joke Knoop;  32. Rudi Schippers;  33. ???.

Achter in de klas, 34 t/m 44,34. Floris van Ginkel;  35. Diederik Trip;  36. ???;  37. ???;  38. Wim Jonk;  39. ???;

 40. Mevr. Van Heusden-Raadsen;  41. Ankie Hagens;  42. Beatrix Scheffer;  43. Ilse Werner;  44. ???.

 

 

www.schoolbank.nl