TERWEEWEG

(aanvankelijk Burgemeester Terweeweg)

Eeen geschilderd portret van Hendrik Dirk Terwee.Schilder onbekend.

Genoemd naar Hendrik Derk Terwee (1812-1895), burgemeester van Oegstgeest (tevens gemeentesecretaris) van 1853-1895.

Terwee was van beroep zoutzieder toen hij zich in Oegstgeest vestigde.In 1853 werd hij benoemd tot burgemeester.Toen hij als zodanig aantrad,had Oegstgeest ca.2000 inwoners,incl.omstreeks 400 militairen in het Pesthuis (dat toen een militaire gevangenis was en nog binnen de grenzen van Oegstgeest lag).Oegstgeest kende vrij veel industrie;er waren een bierbrouwerij,twee pannen-en tegelbakkerijen,een steenbakkerij,een kalkbranderij met drie ovens,een vernisstokerij en een zoutziederij.Maar de voornaamste bron van inkomsten vond de bevolking in de landbouw (veeteelt en akkerbouw,vooral van aardappelen).De tuinbouw was in opkomst;aanvankelijk vooral bloemisterij ten behoeve van de vele buitenplaatsen,later ook bloembollenteelt.In 1865 vond de eerste veiling plaats van op het veld staande bolgewassen.In het laatstgenoemd jaar werd naast de bestaande kerkelijke armbesturen een Algemeen Armbestuur opgericht,waarheen op grond van de Armenwet een steeds groter deel van de armlastigen,die voorheen voor rekening van de kerken waren gekomen,werd doorgeschoven.Zo werd de armenzorg,tot groot ongenoegen van de burgemeester,een zaak van de gemeente.Dat laatste geldt ook in toenemende mate voor de wegen en paden en de openbare nutsvoorzieningen.In 1868 werd het Ambachtbestuur,dat over wegen en waterwegen ging,opgeheven.Steeds meer wegen werden nu met puin,grind of koolas verhard en van een vrijliggend voetpad voorzien.In 1885 kon met voldoening worden vastgesteld dat de route van Rijnsburg tot het Haagsche Schouw nu geheel met rijtuigen te berijden was.Lantaarnpalen werden aangeschaft en er werd een begin gemaakt met de straatverlichting.De lagere school verhuisde in 1879 van de Schoolstraat (nu Deutzstraat)naar een nieuw gebouw aan wat later de Geverstraat zou heten.De oude school werd verbouwd tot een ziekenhuisje voor isolatie van(eventuele)besmettelijke zieken en een woning voor de veldwachter.

Tegelijk kwamer in de Mors(aan de Hoge Morsweg)een tweede school bij.Deze buurt werd in 1884 bovendien aangesloten op het duinwaterleidingnet..Voordien had men hier te kampen meteen uiterst slechte waterkwaliteit.,die het gemeentebestuur al lang veel zorgen baarde en tot gevallen van ernstige infectieziekten leidde.Ook de aanleg van riolering vond in de ambtsperiode van Terwee een aanvang.

Het Raadhuis aan de Lageweg(nu Wijttenbachweg 27),in 1686 aangekocht voor rekening van de Diaconie-en

Heilige-Geestarmmeesters,werd in 1868 eigendom van de gemeente en werd in 1870 verbouwd.Terwee heeft nog mee kunnen maken dat het werd aangesloten op het telefoonnet.Iets eerder viel de aanschaf van een brandkluis voor het gemeentehuis.De ontwikkeling van Oegstgest tot viladorp begon in 1887 met de bouw van het (nu inmiddels afgebroken)Terweepark bij het station van de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij,dat toen nog op Oegstgeester grondgebied stond-wat eveneens geldt voor de Morsingel en de AloŽlaan en omgeving,waar in de jaren 1888 en 1889 woningbouw plaatsvond.Uiteraard leidden deze ontwikkelingen tot een uitbreiding van het inwoneraantal,dat bij Terwee's afscheid was gestegen tot twee maal het aantal dat hij bij zijn komst 42 jaar geleden had aangetroffen.

Als burgemeester woonde Terwee in het huis Schoutenburg(nu Wijttenbachweg 43)

 

Tekst uit "van Abtspoelhof naar Zoutkeetlaan"

Een uitgave van de Vereniging Oud-Oegstgeest

 

1948 " De Beukenhof " Taveerne en Tuinarchitectuur Oegstgeest

De Beukenhof in 1950.....

 

en in 1955

 

De Beukenhof, de plaats waar topfiguren elkaar ontmoeten voor een hapje en een drankje

Vier foto's van wat recenter datum van de Beukenhof

De zogenaamde "24 woningen"langs de Terweeweg tussen De Kempenaerstraat en De Beukenhof.

De woningen staan er nog steeds. De buurt staat ook wel bekend onder de naam: De Kaap.

 

1950

Houten noodwoningen, hoek Kempenaerstraat- Terweeweg

 

1961

De Terweeweg was vroeger een landelijke weg

 

1956

 

 

Huize Vrijgevochten uit 1905,Terweeweg 58

 

Over het pand Terweeweg 58 het volgende: Het pand is in 1952 gekocht door de familie Collee die een sigarenzaak had aan de Kaiserstraat te Leiden.
De familie bestond uit mijnheer Collee, zijn vrouw en een dochter. Na het beёindigen van hun sigarenzaak,
zouden zij gaan wonen aan de Terweeweg 58 in Oegstgeest. Mijnheer Collee overleed,

voordat hij met pensioen zou gaan en daardoor bleven Mevr Collee en dochter alleen over. Mevr Collee heeft nog een tijd de sigarenzaak aangehouden, terwijl de dochter ging werken bij de belastingdienst. Zij wilden graag in Oegstgeest gaan wonen maar kregen geen toestemming, omdat zij niet economisch verbonden waren aan Oegstgeest.

 Hierover hebben zij een aantal rechtszaken gevoerd en dit heeft ongeveer 10 jaar geduurd voordat er toestemming kwam.
In 1964 zijn Mevr Collee en haar dochter verhuisd naar Oegstgeest en hebben boven de deur de naam "Vrijgevochten" laten plaatsen.
Uiteindelijk heeft Mevr Collee er maar 2 jaar gewoond , want zij overleed in 1966.De dochter heeft er tot ongeveer 1976 gewoond en ook zij is toen plotseling overleden.

 

Wie heeft van dit pand een oude foto, mail dan de webmaster

 

 Het busje van F.Plaizier met op de achtergrond het pand Vrijgevochten

1965, Braderie in Oegstgeest de voorloper van de huidige 5 mei markt

De kraam van woninginrichting F.Plaizier

 

 

 

Voor of net na de oorlog 1940-1945? Bij de Terweeschool op het hek.

 

 

De Terweeweg in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en een foto uit 2001.

Aart Ligthart,de oprichter van Reformhuis Ligthart

 

1961

Reformhuis Ligthart is al meer dan 65 jaar het adres voor al uw biologische produkten, voedingssupplementen,

dieetprodukten, alquimia aromatherapie, bijenwaskaarsen, dr. Hauschka en Weleda produkten.

 Met de producten van Ligthart is uw webmaster groot geworden.

Sinds 1930 staat deze school aan de Terweeweg, de naam is nu O.B.S. Gevers-Deuts-Terwee

 

Familie Rijnbende,Terweeweg 120, in de oorlogsjaren,de bevrijding en een paar jaar later in de achtertuin

Ben de Visser in de tuin in  gesprek met zijn vrienden Hans Rijnbende en Rob Schelke.
 

 

De boerderij Ora et Labora (nog met rieten dak) op de hoek van de

Terweeweg en de Waldeck Pyrmontlaan.

 

Voordat de rooms-katholieken een eigen kerk (1772)hadden in Oegstgeest

kerkten zij in deze boerderij. Een bord in deze boerderij herinnert nog aan dit feit.

 

 

Ora et Labora gaat op 13 mei 1951 in vlammen op

 

 

en Ora et Labora de dag na de brand

 

 

Ora et Labora: voormalige 17e eeuwse boerderij waarvan nog overgebleven is het gepleisterde voorhuis (met ingebouwde kelder en opkamer, met latere aanbouw) en op het erf een hooiberg en een schuur. Terweeweg 53.