Het kasteel Oud Poelgeest van Toen en Nu

 

Met foto's  van Henny van Werkhoven,

Klik op een miniatuur voor een vergroting

 

Kasteel Oud Poelgeest 1908

Boerhaave woonde hier van 1724 tot 1733

Kasteel Oud Poelgeest

 

     

Vormingscentrum "Oud Poelgeest"

 

 

 

 

 

 

Het Huis Metamorfose van Vormingscentrum "Oud-Poelgeest"

 

Kasteel Oud Poelgeest, nu Congreshotel Oud Poelgeest

 

 

Oprijlaan

Ingang

Jagerswoning

Trap links

Trap rechts

 

Uit "Het Koninkrijk der Nederlanden"1858

van J.L.Terwen 1813-1873

 

Tusschen Warmond en Leyden,Ĺ uur van de stad,ligt het buitengoed Oud-Poelgeest,dat reeds in het jaar 800 genoemd wordt,

en eenmaal aan den beroemden hoogleraar Boerhaave toebehoorde,die de tuinen met vele uit- en inlandsche gewassen beplantte,

waarvan thans nog een tulpenboom overig is.Het is een schoon,deftig landhuis,aan 5 zijden door water omringd,met uitgestrekte

vergezigten en fraai aangelegde tuinen en beplantingen.Het staat evenals de andere schoone en groote landgoederen,

Endegeest,(waarvan het gebouw soms den naam van het Huis met de 4 torentjes draagt),Abtspoel,Rijngeest,

Duinzigt en Rijnhof in de gemeente Oegstgeest,waarvan de dorpsbuurt ĺ uur ten N. van Leyden aan den straatweg van

's Gravenhage en Leyden en Haarlem ligt.Dit bevallig gelegen,zeer oude dorp,bevat met Poelgeest ruim 1800 inw.die hun

bestaan meest in den landbouw vinden,daar de zeer vruchtbare grond allerhande soorten van veld en tuinvruchten voortbrengt;

er zijn vele kweekerijen van bloembollen, 1 bloemkweekerij, 1 steen en 2 pannenbakkerijen, 1 kalkbranderij met 3 ovens,

1 zoutziederij, 2 houtzagerijen, 5 kleerenbleekerijen,enz. Vele huizen liggen ver uit elkander; andere zijn in kleine buurten

vereenigd, en de gemeente wordt door talrijke binnenwegen doorsneden; zij strekt zich tot aan de poorten van Leyden uit,zoo

dat het leydsche station van den spoorweg naar Haarlem, en het voormalige Pesthuis,thans het huis van militaire detentie,

buiten de Morschpoort, op grond der gemeente Oegstgeest staan. De Hervormde Kerk is eene der oudsten van Nederland;

zelfs wil men,dat zij door Willibrord zou gesticht zijn, en wel op het puin van eenen romeinschen burg,waarvan men hier

overblijfselen gevonden hebben.Zij staat geheel afzonderlijk op eenen eenigzins verheven grond,voorbij de Kerkbuurt,en is

door een nette begraafplaats omringd.Het oude kerkgebouw werd in 1574 door de Spanjaarden bijna geheel verwoest en eerst

in het laatst der 16e eeuw weder eenigzins opgebouwd.In 1825 werd het zeer veel veranderd en vernieuwd, de oude toren afgebroken

en door een ander klein torentje op het midden der kerk vervangen.Ook de R.katholieken hebben eene fraaije kerk

met eene zeer schoone pastorie. Een weinig ten N. van het dorp gaat bij de Postbrug de weg over de vaart tussen Leyden en

Haarlem,en van hier tot ver voorbij laatstgenoemde stad is de weg een bijna onafgebroken tuin.

 

 

Voorzijde

Trap ingang

Voorzijde

 

Achterzijde

Achterzijde

Rechterzijde

 

 

De oprijlaan en een luchtfoto van Kasteel Oud-Poelgeest

In 2007 voor de oprijlaan van Kasteel Oud-Poelgeest, de CitroŽn Traction Avant van Karel Beukema toe Water

 

 

Kasteel Oud-Poelgeest, Vormingscentrum