Straten, Lanen en Parken 2

 

Weth.Juffermansstraat

Straat in de Gemeentebestuurdersbuurt,herinnert ons aan Adrianus Juffermans(1839-1923),wethouder van Oegstgeest van 1896-1919.

Juffermans was Oegstgeestenaar van geboorte,van beroep landbouwer.In 1877 werd hij verkozen tot lid van de gemeenteraad,waarvan hij 42 jaar deel van uit zou maken.Wethouder was hij juist in de periode tussen twee annexaties door Leiden van Oegstgeester grondgebied.Het was een periode van vooruitgang op allerlei gebied:de bouw van een nieuw gemeentehuis,van scholen,van een postkantoor,modernisering van de verlichting,aanleg van waterleiding,telefoon,electrificering van de tram en de komst van de Zendingsschool.Tekst uit "van ABTSPOELHOF naar Zoutkeetlaan"van de Vereniging Oud Oegstgeest

 

Melkboer de Groot op zijn ronde in de Juffermansstraat met

links Wim de Mooy en Roel Röhner rechts op de bok.

Het meisje op de voorgrond is Heleen Broekema

Roel Röhner op de fiets en broer Gert

op de step in de Juffermansstraat

 

 

 

Duivenvoordestraat

Straat in de Gemeentebestuurdersbuurt,die ons herinnert aan

Hubertus Duivenvoorde(1817-1897),wethouder van Oegstgeest van 1877-1896.In Noordwijk geboren,vestigde Hubertus Duivenvoorde zich als landbouwer in Oegstgeest.In 1867 werd hij verkozen tot lid van de gemeenteraad en dat herhaalde zich elke zes jaar tot en met 1891.In 1877 werd hij wethouder,en ook in deze functie keer op keer herbenoemd.Ook bij de tussentijdse verkiezing van 1896 werd hij weer als raadslid herkozen,maar bij de verkiezing van de wethouders door de nieuwe raad viel hij uit de boot,waarna hij alsnog bedankte voor het zojuist aanvaarde raadslidmaatschap.

De ambtsperiode van Duivenvoorde was een tijd van veel vernieuwingen.Uit zijn tijd dateert onder andere de bouw van een nieuwe gemeenteschool in de Leidse buurt en een in de Mors(1879),de komst van de stoomtram naar Katwijk(1880),diverse wegverhardingen,aansluiting van de Mors op het duinwaterleidingnet(1884),begin van de villabouw in Oegstgeest(1887) met de aanleg van het Terweepark(achter het Leidse spoorstation,destijds nog Oegstgeester grondgebied,inmiddels gesloopt),riolering van de Leidse Buurt(1892),aansluiting van het Raadhuis op het telefoonnet(1894),en tenslotte de annexatie van 1896,welke indirect aan het veeljarig wethouderschap van Duivenvoorde een eind maakte.Tekst uit "van ABTSPOELHOF naar Zoutkeetlaan"van de Vereniging Oud Oegstgeest

 

Pr.Marijkelaan

   

Pr.Irenelaan

 

Pr.Beatrixlaan

 

 

     

De Haan van Jan Kalsbeek

Marelaan 1956

In juli 1953 werd in het kleine plantsoen op de splitsing van
Marelaan en Prins Bernhardlaan in Oegstgeest een stenen
beeld onthuld, getiteld “De Haan”, van de beeldhouwer Jan
Kalsbeek (geboren 16-08-1922 te Leiden).