Oegstgeester bedrijven 2

 

   

De huidige Kamsteeg Auto Groep is in 1926 te Oegstgeest opgericht

door de heren Kamsteeg en Rooyakkers,

 zij noemden hun bedrijf vanaf dat moment Rooyakkers en Kamsteeg

Later ging Kamsteeg alleen verder als V.W.dealer

en Rooyakkers een eindje verderop als Mercedes dealer

 

Uit een uitgave van de vereniging "Gemeentebelang Oegstgeest"  van 1930

Het bedrijf als VW en Audi dealer in 1986,

Geversstraat Oegstgeest.

Thans heeft het vestigingen in Leiden, Leiderdorp,

Alphen aan de Rijn,Voorschoten, Lisse en Katwijk.

 

 

 

Omstrreeks 1930, taxibedrijf van Nieuwkoop in de Geversstraat

 

 

 

De bedrijven waren gevestigd in de Dorpsstraat en Geversstraat van Oegstgeest

 

 

Struinend langs het Kort Galgenwater op drie oktober 2006 kwam ik in één van de kraampjes een koperen plaatje tegen met daarop "H.W. Rübenkamp & Co Oegstgeest bij Leiden". Navraag bij de verkoper leerde dat het afkomstig was van een handkar. Het telefoonboek van Oegstgeest uit 1915 vermeldt inderdaad een "wagenfabr. H.W. Rübenkamp & Co". Ik heb het plaatje verworven en stuur u bijgaand voor de aardigheid een scan.

Met vriendelijke groeten, Alexander de Vos

 

 

 

De werkplaats in 1910

G.N. van den Ameele,het oudste nog bestaande bedrijf in Oegstgeest.Meer dan honderd jaar geleden is de familie die oorspronkelijk uit Belgie kwam in Oegstgeest een wagenmakerij begonnen.Ameele ging met zijn tijd mee en begon ook met auto's die hij zelf opbouwde. Men kocht dan een chassis met een motor van Ford, want die was het goedkoopst en ging daar een cabine opbouwen. Dat er dan rare dingen de weg opkwamen kunt u zich voorstellen. Ameele heeft zelfs kans gezien om op dat smalle chassis een soort bus te bouwen, maar dat werkte niet, want het ding kantelde in de bochten. Ameele had ook een soort bergingsdienst (foto rechts) hier halen ze een T Ford uit de sloot langs de Endegeesterstraatweg.Het huidige bedrijf van den Ameele B.V. omvat een bergingsbedrijf en een benzinestation.Met dank aan Van Den Ameele B.V. voor het beschikbaar stellen van de foto's en  informatie over het bedrijf.

 

 

 

 

Een oude advertentie, rekening en een foto van het

bergingsbedrijf van den Ameele in 2001

 

 

 

 

   

 

De winkel van  meubelmaker W. van der Heijden.

De winkel was op de hoek van het zgn. ASC poortje en de Kempenaerstraat in de jaren 1927-1928.

Met dank aan Wim van der Heijden,de kleinzoon van de meubelmaker.

   

Radio Westrik  was een begrip in Oegstgeest, de foto rechts is van 1964

Opruiming in 1917

 

 

 

 

De te Oegstgeest gelegerde onderofficieren herdenken

het 147-jarige bestaan van het Korps Rijdende Artillerie

op 21 feb. 1940 in Huize Wijnstok.

De Marine in Oegstgeest 1945-1995.Op zondag 24 juni 1945,14 uur 40 minuten werd op de Marine Radiodienst te Oegstgeest officieel de Nederlandse driekleur gehesen.

 

In 1952 bracht Prins Bernhard een bezoek aan het Marine Elektronisch Bedrijf.

M.E.O.B. 1952

 

En in 1991 bracht Prins Claus een bezoek aan het Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest

Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) 1858-2001

In 1858 werd de Leidse sterrenkundige en hoogleraar F. Kaiser (1808-1872) bij ministerieel besluit benoemd tot verificateur van ‘s Rijks zee-instrumenten. Zijn taak bestond uit het adviseren van de minister van Marine bij de aankoop en keuring van navigatie-instrumenten, zoals tijdmeters en kompassen. Kaiser werd in 1873 opgevolgd door zijn zoon P.J. Kaiser (1838-1916). Zowel vader als zoon hebben in belangrijke mate bijgedragen aan ontwikkelingen op zeevaartkundig gebied. Beiden onderhielden nauwe contact met geleerden en instrumentenmakers in binnen- en buitenland. De Verificatie van Rijkszeevaartinstrumenten (later werden dit Rijkszee- en luchtvaartinstrumenten) zou in de loop der tijd uitgroeien tot een omvangrijk marinebedrijf. Aanvankelijk was het ondergebracht in enkele zoldervertrekken van het Academiegebouw aan het Rapenburg in Leiden. Daarna was het achtereenvolgens gevestigd in de door F. Kaiser opgerichte nieuwe sterrenwacht aan de Witte Singel en aan de Oude Varkensmarkt. In 1952 verhuisde de Verificatie van Leiden naar de Maaldrift te Wassenaar, op dat moment waren er ongeveer tweehonderd personen in dienst. In 1988 werden de gebouwen aan de Maaldrift gesloopt en verhuisde de Verificatie naar Oegstgeest.
Het Marine Elektronisch Bedrijf ontstond uit de in 1904 opgerichte Marine Radio Dienst. Bij deze dienst werden ontwikkelingen op het gebied van de draadloze communicatie gevolgd en werd de communicatieapparatuur van de marine onderhouden. Na de oorlog werd de radiodienst verplaatst naar Oegstgeest. Niet alleen het onderhoud van communicatieapparatuur, maar ook dat van ander elektronisch materiaal werd ondergebracht bij deze nieuwe radiodienst.
In 1949 werd ook deze dienst weer opgesplitst in het Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen en het Marine Elektronisch Bedrijf (MEB). Organisatorisch vielen ook de elektronische werkplaatsen in Den Helder onder dit bedrijf. Het MEB was belast met de verzorging en het onderhoud van de elektronische apparatuur van de marine. Tot in de jaren zeventig bleven de werkzaamheden en het aantal personeelsleden van zowel het MEB als de Verificatie toenemen. In 1977 werd het Laboratorium voor Elektronische Ontwikkelingen opgenomen in die van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurkundig Onderzoek (TNO). Een jaar later fuseerde het MEB en de Verificatie.

Het Marine Elektronisch en Optisch bedrijf, kortweg MEOB, is dus ontstaan in 1978, toen een fusie plaats had tussen de Verificatie van Rijkszee- en Luchtvaartinstrumenten (VRZLI) en het Marine Elektronisch Bedrijf (MEB).


Na de fusie in 1978 ontwikkelde het MEOB zich als specialistisch bedrijf op het gebied van elektronica, fijnmechanica en optica. Het werkterrein betrof in de eerste plaats het materieel van de Koninklijke Marine. Daarnaast werden ook werkzaamheden voor andere krijgsmachtonderdelen verricht. Naast het repareren en onderhouden van apparatuur werden ook apparaten geproduceerd en technische adviezen gegeven bij de werving van materieel. In totaal waren er bij het MEOB ongeveer 500 personen werkzaam, zowel militair als burger. De traditiekamer van het MEOB bewaakte de geschiedenis van zowel de Verificatie als het MEB door een grote verzameling van navigatie- en communicatieapparatuur aan te leggen.
In 1998 werd begonnen met de verhuizing van het MEOB naar Den Helder. Het Marine en Elektronisch Bedrijf is daarbij opgegaan in het Marinebedrijf te Den Helder. Met het verhuizen van het MEOB naar Den Helder, werd ook de traditiekamer te Oegstgeest opgeheven. Het papieren materiaal is in 2000 aan het Instituut voor Maritieme Historie overgedragen, de instrumenten zijn opgenomen in de collectie van het Marinemuseum te Den Helder.

 

Toegangspoort tot het Marine Elektronisch Bedrijf in 1955