Gemeentehuis en Wilheminapark

Kermis in Oegstgeest, Jan Steen 1655

 Wert een ygelijcken by desen bekent gemaeckt, dat op Sondagh laetstleden, den 8 April, in de Mare, by de Stadt Leyden, gevonden is een doodt Mans Persoon, tot noch toe onbekent, oudt by gissingh 30 Iaren, van middelmatige lenghte, bruyn, doch dun, en kort van Hair, bruyn van Baert: die naer alle apparentie moordadigh om het leven is ghebracht: Yemandt de voorsz. Persoon missende, ofte in Maeghschap bestaende, addressere sich aen de Baillieu van Oegstgeest.

Uit de Oprechte Haerlemse Courant van 1668 

 

Links het gemeentehuis  1929 

rechts het Gemeentehuis  1959

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oude gemeentehuis in het Wilhelminapark

Rechts het oude gemeentewapen,

foto van Jan Verstelle uit Leiderdorp

midden,het nieuwe gemeentewapen

 

 

Het oude Gemeentehuis van Oegstgeest,foto van Theo Lidep

 

1959

1967

 

 

 

 

Onder de burgemeesters die na de Franse tijd vanaf 1813 in Oegstgeest benoemd werden, vallen vooral Jacob Willem de Malnoe van Noort en Hendrik Derk Terwee op vanwege hun lange ambtstermijnen van respectievelijk vierendertig (1815-1849) en tweeenveertig jaar (1853-1895).In de tussenliggende jaren was Jonkheer Karel Adriaan Theodoor Gevers de jongste burgemeester uit de Oegstgeester geschiedenis. Hij was pas vierentwintig jaar toen hij benoemd werd en woonde nog bij zijn ouders op Rhijngeest Vanuit het oude raadhuis aan de huidige Wijttenbachweg bestuurden deze burgemeesters, bijgestaan door assessoren of wethouders, ons dorp. Burgemeester De Kempenear (1895-1900) nam het initiatief voor de bouw van een nieuw gemeentehuis aan het Wilhelminapark. Hier zetelden zijn opvolgers Van Griethuijsen, Van Gerrevink, Baumann, Du Boeuff, Van Eysinga en Scheenstra. In 1998 werd de voormalige Jelgersmakliniek aan de Rhijngeesterstraatweg tot gemeentehuis verbouwd en in gebruik genomen. Met Els Timmers-van Klink deed in november van datzelfde jaar de eerste vrouwelijke burgemeester van Oegstgeest haar intrede. 

 

     

1921, Wethouder Boom

1929

1929, Wethouder Rubenkamp

  

Gemeentebestuur en regenten van de Gevers-Deutz kleuterschool, 2e rij links achter de vrouw

met het hoedje: onderwijzeres Mej. B.Plaizier en 3e van links links is Juffrouw Nel.

Uiterst rechts ziet u burgemeester van Griethuysen.

In de jaren twintig van de vorige eeuw de aubade van de schooljeugd op 31 augustus voor het gemeentehuis.

  

 

 

 

 

Het postkantoor in 1932

 

 

. Het werd geopend op 1 augustus 1906, voordien was het postkantoor gevestigd in de Geversstraat. Oegstgeest had toen nog een eigen postkantoor; later werd het

 een bijkantoor van Leiden en in 1971 overgeplaatst naar de Lijtweg.

 

Zittend van v.l.n.r. van der Linden, F.Westrik ( beheerder),Visser en Milikan.

Staand v.l.n.r. Mej.Gaasterland,van der Ven,Job van der Post, Driessen, Post,

 Dorus Dofferhoff,Teun de Roode, Jaap Dofferhoff en Niek Onderwater.

 

Wilhelminapark, Wil van Elk, Oegstgeest

 

 

 

   

Het pand links was de dansschool Style van de Heer Schipper

Jarenlang een begrip in Oegstgeest, de dansschool Style van de Heer Schipper,Wilhelminapark 11.

Met dank  aan Hans Oudendorp uit Oegstgeest, de foto is van zijn dansclub uit 1965.

Helaas staat de Heer Schipper  niet op deze foto.

 

 

Het Wilhelminapark in de jaren zestig van de vorige eeuw, beide foto's uit het familiealbum van Anneke Langenberg

Het Wilhelminapark in 1981