Scrapbook Page for Niesje de Jager


Married for 40 years 1951,the parents of Niesje

Het 40 jarig huwelijksfeest van Gabriel de Jager en Maria Mudde,de ouders van Niesje

From a local newspaper

Uit de regionale courant