Scrapbook Page for Adrianus Hoogerdijk


Adrianus as a young man

Adrianus ongeveer 20 jaar oud

Adrianus as a soldier

Loteling Adrianus

Adrianus and his brother in law

Adrianus en zwager Piet Verweij

Who is Adrianus

Groepsfoto,maar wie is Adrianus

Adrianus left the military service

Onslagbewijs van de militaire dienst

Adrianus and Teuntje are getting married

Trouwkaart van Adrianus en Teuntje

In the regional paper

In het Utrechts Nieuwsblad van 25 november 1916